Апостол Петр

Православный Церковный календарь

Кондак 1

Избра́ннии пропове́дницы А́гнца Не­по­ро́ч­на­го, за ны закла́ннаго, Хри­ста́ Бо́­га, пресла́внии Апо́столи Пе́тре и Па́вле! Я́ко Богове́дением концы́ ми́­ра озари́вшии и оби́льне струя́ми бла­го­да́­ти напои́вшии, и ны́­не с лю­бо́­вию при́зрите на чту́щия усе́рд­но па́­мять ва́шу. Испо́лните нас ду́­ха пре­му́д­ро­сти, серд­ца́ на́­ша ве́­рою утверди́те, да непреста́нно бла­го­да́р­ствен­ная вам по­е́м, со уми­ле́­нием зо­ву́­ще:

Ра́дуйтеся, святи́и первоверхо́внии Апо́столи Пе́тре и Па́вле.

Икос 1

А́нгели благове́стницы яви́стеся на зем­ли́, Апо́столи Пе́тре и Па́вле блаже́ннии, зане́ от Самаго́ Вино́вника спа­се́­ния на́­ше­го на де́лание ва́ше призва́ни бы́вше, ши­ро­ту́ всея́ зем­ли́ обтеко́сте, иуде́ом и е́ллином Хри­ста́ распя́таго, Бо́­жию Си́­лу и Бо́­жию Прему́дрость, пропове́дающе. Те́м­же и мы, све́­том уче́­ний ва́ших оза­ря́е­ми, се́рд­цем и ус­ты́ взы­ва́­ем к вам си­це­ва́я:

Ра́дуйтеся, зве́зды светоза́рныя, от восто́ка возсия́вшия и всем лю́­дем путь ко Хри­сту́ показа́вшия; ра́дуйтеся, Це́рк­ве Хри­сто́­вы утвер­жде́­ние и столпи́ непоколеби́мии.

Ра́дуйтеся, власть вяза́ти и реши́ти гре­хи́ на́­ша от Хри­ста́ прии́мшии; ра́дуйтеся, во свя­ты́х писа́ниих ва́ших к ве́­ре и упова́нию на Бо́­га вся ны призыва́ющии.

Ра́дуйтеся, в жи­тии ва́шем о́бразы обраще́ния согреша́ющим яви́вшии; ра́дуйтеся, вы­со­ту́ люб­ве́ и́с­тин­ныя сло́­вом и де́­лом нам показа́вшии.

Ра́дуйтеся, святи́и первоверхо́внии Апо́столи Пе́тре и Па́вле.

Кондак 2

Ви́­дя тя, апо́столе Пе́тре, на мо́ре Галиле́йстем вку́­пе со Андре́ом, бра́том тво­и́м, вмета́юща мре́жи, Гос­по́дь ре­че́ вам: «Гряди́та по Мне, и сотворю́ вы ловца́ че­ло­ве́­ком». И а́бие, оста́вльше мре́жи, по Нем идо́сте. Те́м­же, кра­со­то́ Це́рк­ви вселе́нския, со­тво­ри́ и нас пред­ста́­тель­ством тво­и́м ско́ры бы­ти на де́лание за́­по­ве­дей Бо́­жи­их, ко́сны же ко греху́, да, зло́бою младе́нствующе, дости́гнем вси в ме́ру во́зраста му́жа соверше́нна, пою́­ще Бо́­го­ви: Алли­лу́иа.

Икос 2

Ра́­зум Бо­же́ст­вен­ный осве­ти́ тя, Па́вле, из­бра́н­ный со­су́­де Бо́­жий, ег­да́, ревну́я о оте́ческих преда́ниих, ше́ствовал еси́ в Дама́ск гони́ти Це́р­ковь Христо́ву. Тог­да́ бо вне­за́­пу сия́ние Сла́­вы Госпо́дни облиста́ те­бе́ и глас бысть с Не­бе­се́: «Са́вле, Са́вле, что Мя го́ниши?» Ты же, а́ще зре́нием плотски́м омрачи́лся еси́, но ду́­хом уз­ре́л еси́ Си́­лу и Сла́­ву Хри­ста́ распя́та, тьму про­све­ща́­юща и лю­бо́­вию Це́р­ковь Свою́ созида́юща, и того́ ра́­ди плени́лся еси́ ду́­хом, по­кая́­ние и послуша́ние нося́ и глаго́ля: «Го́с­по­ди, что сотворю́?» Посе́м, восприи́м жре́бий апо́стольства от ру­ки́ Госпо́дни и креще́ние водо́ю и Ду́­хом от Ана́нии блаже́ннейшаго, яви́л­ся еси́ преди́вно со­су́д из­бра́н­ный бла­го­да́­ти и свиде́тель не­мо́лч­ный Спа­си́­те­ля на́­ше­го, от Него́же и мы, просвеща́емии, пе́­ти те­бе́ на­вы­ко́­хом си­це­ва́я:

Ра́­дуй­ся, све́т­лос­те церко́вная, от Све́­та Не­из­ре­че́н­наго на пу­ти́ пречу́дно во открове́ние язы́ков возжже́нная; ра́­дуй­ся, зна́­ме­ния Си́­лы Бо́­жия в жи­тии тво­е́м чу́дно яви́­вый и тем ус­та́ непокори́вым наве́ки загради́вый.

Ра́­дуй­ся, со­су́­де из­бра́н­ный, ме́ньша от Апо́стол и пе́р­ва­го от гре́шник се­бе́ сокруше́нно нареки́й; ра́­дуй­ся, я́ко­же Хе­ру­ви́м тайнозри́тель, да́же до тре́тияго Не­бе­се́ ве́­рою и лю­бо́­вию вознесе́нный.

Ра́­дуй­ся, я́ко­же Се­ра­фи́м пла́менный, ре́вностию по Бо́­зе непреста́нно снеда́емый и истаева́емый; ра́дуйтеся, Па́вле и Пе́тре, благове́стия трубы́ громогла́сныя, основа́ния ве́тхаго ми́­ра, я́ко­же Иерихо́н вторы́й сокруши́вшия.

Ра́дуйтеся, святи́и первоверхо́внии Апо́столи Пе́тре и Па́вле.

Кондак 3

Си́­ла Вы́ш­ня­го, в не́мощех познава́емая, излия́ на тя, Па́вле, ада­ма́н­те ве́­ры, бла­го­да́ть на бла­го­да́ть, зане́ нело́жно испове́довал еси́: «Вся могу́ о укрепля́ющем мя Иису́­се». И вои́стину про­по­ве́­дал еси́ Ева́нгелие во яв­ле́­нии Ду́­ха и си́­лы, творя́ ве­ли́­кая и не­из­ре­че́н­ная, сла́вная же и ужа́сная, я́ко не ве́дущии Бо́­га Богове́дению науча́хуся, серд­ца́ ожесточе́нная еле́ом ми­ло­се́р­дия напая́хуся и вся о́в­цы расточе́нныя во огра́ду Па́стыря Еди́­на­го отвсю́ду стека́хуся, Ему́­же и пе́­ти со­гла́с­но научи́шася: Алли­лу́иа.

Икос 3

Име́я дерзнове́нную лю­бо́вь ко Го́с­по­ду, ше́ствовал еси́, Пе́тре, по во­да́м воздвиза́емым, я́ко по су́ху. Но а́ще и потопле́нием был еси́ устраша́ем и сомне́нием обурева́ем, не потопи́лся еси́ в пучи́не, по­не́­же просте́рл еси́ ру́­це и о́чи ко Спа́су, вопия́ Ему́ из глу­би­ны́ сер­де́ч­ныя: «Го́с­по­ди, спа­си́ мя». И в той час ру́­ку по́­мо­щи вос­при­я́л еси́ от Хри­ста́, Изба́вителя на́­ше­го. Та́­ко и мы в сей юдо́ли земне́й, беда́ми устраша́еми и волна́ми страс­те́й потопля́еми, взи­ра́ю­ще на те­че́­ние твое́, к ти́­хо­му при­ста́­ни­щу до́б­ре нас наставля́ющее, бла­го­да́р­ствен­но вос­пе­ва́­ем ти си́­це:

Ра́­дуй­ся, ка́­ме­ню ве́­ры многоце́нный, от Ка́мене Краеуго́льна из­бра́н­ный и утвержде́нный; ра́­дуй­ся, хра́­ме Ду́­ха Свя­та́­го, многоразли́чными дарова́ньми от Того́ преизря́дно укра­ше́н­ный.

Ра́­дуй­ся, ры́барю препро́стый, пре­му́д­ро­сти Бо́­жия ис­по́л­нен­ный, е́йже от че­ло­ве́к ни­кто́­же проти́витися мо́­жет; ра́­дуй­ся, самови́дче ве­ли́­чия Бо́­жия, па́­че ца­ре́й и сла́вных зем­ли́ от Го́с­по­да на вся ве́­ки про­сла́в­лен­ный.

Ра́­дуй­ся, ха́ртие одухотворе́нная, в ню́же о́гненными письмены́ сло́­во Бо́­жие вписа́ся; ра́­дуй­ся, с Па́влом апо́с­то­лом све­ти́­ло равноче́стное и незаходи́мое.

Ра́дуйтеся, святи́и первоверхо́внии Апо́столи Пе́тре и Па́вле.

Кондак 4

Бу́­рю лю́­тых ис­ку­ше́­ний воздви́же дре́в­ле человекоуби́йца, искони́ иски́й Це́р­ковь Бо́­жию потреби́ти и ученики́ Спа́совы, я́ко­же пшени́цу, разсе́яти: но Гос­по́дь мо­ли́­ся о те­бе́, Пе́тре, да не оскуде́ет ве́­ра твоя́. И та́­ко, от Спа́­са просвеща́емь и от Не­го́ в не́­мо­щи укрепля́емь, вои́стину сокруши́л еси́ че́люсти вра́­жия и обра́щся утверди́л еси́ бра́тию твою́, поя́ Бо́­гу: Алли­лу́иа.

Икос 4

Слы́­ша­ще, Па́вле прему́дре, о ди́внем избра́нии тво­е́м, во е́же возвести́ти и́мя Го́с­по­да Иису́­са наро́дом и царе́м и сы­но́м Изра́илевым, и ви́­дя­ще тя в сло́­ве, в жи­тии, в любви́, в ду́­се, в ве́­ре, в чис­то­те́, я́ко­же све́­та язы́ком во спа­се́­ние их поста́влена, неве́рнии ве́­рою просвеща́хуся, ве́рнии же, ликовству́юще, Го́с­по­да про­сла­вля́­ху. Те́м­же и мы, сора́доватися за́поведь прие́мше, при­но́­сим ти гла́сом ра́дования та­ко­ва́я:

Ра́­дуй­ся, ве́р­ный слу­жи́­те­лю Хрис­то́в, вся сла́вная ми́­ра я́ко­же сор и прах вмени́вый и всем се­бе́ порабо́тивый Хри­ста́ ра́­ди и Ева́нгелия; ра́­дуй­ся, до́б­рый во́и­не Хрис­то́в, во вся ору́жия Бо́­жия облече́нный и вся язы́ки в послуша́ние Хрис­то́­во покори́вый.

Ра́­дуй­ся, же́ртво прия́тнейшая, Хри­сту́ сораспе́ншаяся, Хри­ста́ ра́­ди по вся дни умира́ти приобы́кшая; ра́­дуй­ся, се́я­те­лю сле­за́­ми мно́­ги­ми, у́зниче и ис­по­ве́д­ни­че пре­сла́в­ный, я́з­вы Го́с­по­да Иису́­са Хри­ста́ на те́ле тво­е́м ра́­дост­но носи́вый.

Ра́­дуй­ся, сла́­во и по­хва­ло́ Це́рк­ве Вселе́нския, позо́рище ми́рови бы́вый, глад, жа́жду, наготу́, бие́ние и поруга́ние за Хри­ста́ многоча́стне претерпе́вый; ра́дуйтеся, Па́вле и Пе́тре, Апо́с­то­лов укра­ше́­ние, ми́­ру благове́стницы, Це́рк­ве утвер­жде́­ние.

Ра́дуйтеся, святи́и первоверхо́внии Апо́столи Пе́тре и Па́вле.

Кондак 5

Бо­го­те́ч­ная звез­да́ яви́л­ся еси́, Па́вле, ег­да́ те­че́­ние твое́, пресве́тло наче́н от Дама́ска, да́же до Ри́ма просте́рл еси́ и, я́ко­же пре́ж­де звез­да́ от восто́к нау­чи́ волхвы́ кла́нятися Со́лн­цу Пра́в­ды, си́­це и ты, Бо­го­му́д­ре, путь ко Хри­сту́ показа́л еси́ всем, хотя́щим дости́гнути спа­се́­ния, взы­ва́я со дерз­но­ве­ни­ем мно́гим: «Подража́тели мне быва́йте, я́ко­же и аз Хри­сту́». Ему́­же и пе́­ти научи́л еси́ нас еди́неми ус­ты́: Алли­лу́иа.

Икос 5

Ви́­дев на го­ре́ Фаво́рстей Сла́­ву Единоро́днаго от От­ца́, оде́яна Све́­том, я́ко ри́­зою, хотя́ща же за ны об­ле­щи­ся в ри́зу поруга́ния, глаго́лал еси́, Пе́тре, Иису́сови, прови́дя сла́­ву несказа́нную искупле́нных Кро́­вию А́гнца Непоро́чна Хри­ста́: «Го́с­по­ди, добро́ есть нам зде бы­ти». Се­го́ ра́­ди и мы, ро́­ди да́льнии, лише́ни чис­то­ты́ светоза́рныя, а́ще и недосто́йни су́ще, оба́­че тво­и́м а́нгельским гла́сом призва́ннии к насле́дию нетле́нну, чи́сту, неувяда́ему, соблюда́ему на Небесе́х, я́ко­же о́бщницы хотя́щей откры́тися Сла́­ве, вос­пе­ва́­ем ти си́­це:

Ра́­дуй­ся, блаже́нне, от Присносу́щныя И́с­ти­ны досто́йно «бла­же́н» нарече́нный; ра́­дуй­ся, би́­се­ре пре­до́б­рый, от Го́с­по­да при е́зере обрете́нный и све́­том от Све́­та осия́нный.

Ра́­дуй­ся, от Самаго́ Искупи́теля ро́­да челове́ча на про́поведь Ева́нгелия посла́нный; ра́­дуй­ся, вои́стину лове́ц че­ло­ве́­ков яви́­вый­ся, ты бо, я́ко­же и пре́ж­де, бла­го­да́­тию влече́ши ду́­ши омраче́нныя в чу́д­ный Свет Хри­ста́ Бо́­га.

Ра́­дуй­ся, ис­то́ч­ни­че животво́рный, от Ис­то́ч­ни­ка жи́з­ни ве́ч­ныя истеки́й и от бога́тства да­ро́в Ду́­ха Свя­та́­го жа́ждущия ду́­ши напоя́яй; ра́дуйтеся, Пе́тре и Па́вле, я́ко­же Серафи́ми шестокрила́тии, у Пре­сто́­ла Ца­ря́ Сла́­вы паря́щии и ко све́­ту Тайн Бо́­жи­их приница́ющии.

Ра́дуйтеся, святи́и первоверхо́внии Апо́столи Пе́тре и Па́вле.

Кондак 6

Про­по­ве́д­ник немо́лчен и по сме́р­ти тво­е́й, Пе́тре Богоно́сне, яви́л­ся еси́, зане́ с не́­ба мы́сленнаго, я́ко­же гром та́инственный, о зва́­нии христиа́нстем многоразли́чне напомина́еши. Мы же, ве́дяще лю­бо́вь твою́ николи́же отпа́дающу и мо­ли́т­ву о нас непреста́нно у Пре­сто́­ла Бо́­жия де́ему, по­е́м се́рд­цем умиле́нным: Алли­лу́иа.

Икос 6

Возсия́л еси́, Па́вле великоимени́те, зна́­мень­ми и чу­де­сы́ вско́ре, отне́леже Дух Свя­ты́й во Антиохи́и по­ве­ле́ ти нача́ти пре­ве­ли́­кое служе́ние Апо́стола язы́ков: та́же, дости́г Ки́пра, Ели́мы волхва́ зре́­ние омрачи́л еси́ и Се́ргия проко́нсула све́­том и́с­ти­ны озари́л еси́. Спо­до́­би и нас, све́­та се­го́ прича́щшихся, просла́вити ди́в­ная де́ла твоя́ в пе́снех и пе́ниих духо́вных и вос­пе­ва́­ти те­бе́ та­ко­ва́я:

Ра́­дуй­ся, све́­те сер­де́ц кро́тких и разу́мных, я́же, я́ко дои́лица, гре́еши и пе́стунствуеши писа́ньми тво­и́ми Богодухнове́нными; ра́­дуй­ся, же́зле наказа́ния, сосу́ды лжи и льсти до кон­ца́ со­кру­ша́яй, серд­ца́ же сокруше́нная на недви́жимем ка́­мени ве́­ры воздвиза́яй.

Ра́­дуй­ся, Хрис­то́­во Ева́нгелие в се­бе́ воплоти́вый и се­го́ ра́­ди пре­вы́­ше ви́­ди­мых вознесе́нный и про­сла́в­лен­ный; ра́­дуй­ся, ус­та́ медото́чная, ра́­дость мно́гую Апо́с­то­лом и ве́р­ным возвести́вшая, я́ко отве́рзе то­бо́ю Гос­по́дь дверь спа­се́­ния всем язы́ком.

Ра́­дуй­ся, рев­ни́­те­лю по Бо́­зе, но́вый Илие́, не на чужде́м основа́нии созида́яй и ре́вностию твое́ю стра­́ны да́льния обте­ка́яй; ра́дуйтеся, Па́вле и Пе́тре, весь мир между́ ва́ми раздели́вшии, во е́же о́вому у́бо бы­ти Апо́столу язы́ков, друго́му же пропове́дати на­ро́­ду избра́нному.

Ра́дуйтеся, святи́и первоверхо́внии Апо́столи Пе́тре и Па́вле.

Кондак 7

Хо­тя́ и́с­ти­ну утвер­ди́­ти и мир Це́рк­ви огради́ти, прише́л еси́, Па́вле, по­бо́р­ни­че пра́в­ды, во свя­ты́й град, в не́м­же на собра́нии свя­ты́х Апо́стол и ве́р­ных сви­де́­тель­ство­вал еси́ вку́­пе с Петро́м и Варна́вою, я́ко Дух Свя­ты́й ды́шит, иде́­же хо́щет, да́руя бла­го­да́ть Свою́ незави́стно иуде́ом и е́ллином и ве́­рою вся спаса́я, а не ме́ртвенными де́лы ве́тхаго зако́на. И та́­ко вои́стину вси ве́рнии, свобо́ду и мир по­лу­чи́в­ше, сою́зом люб­ве́ связу́еми, бла­го­да́р­ствен­но вос­пе­ва́­ют Бо́­го­ви: Алли­лу́иа.

Икос 7

Но́­ва­го арха́нгела, провозве́стника та́й­ны, от ве́­ка сокрове́нныя, избра́ тя, Апо́столе Пе́тре, Гос­по́дь, ег­да́ вопроси́ ученики́ Своя́: «Вы же кого́ Мя глаго́лете бы­ти?» Ты же, от От­ца́ Не­бе́с­на­го просвеща́ем, возвести́л еси́ не­со­мне́н­ное ос­но­ва́­ние на́шея ве́­ры, глаго́ля ко Спа́су: «Ты еси́ Хрис­то́с, Сын Бо́­га Жи­ва́­го». Того́ ра́­ди и мы, чту́ще тя, я́ко на­де́ж­ду на́­ше­го спа­се́­ния неприкрове́нно испове́давша, взы­ва́­ем ти та­ко­ва́я:

Ра́­дуй­ся, Сина́ю но́вый, скрижа́ль спа­се́­ния лю́­дем я́сно показа́вый и свобо́ду во Хрис­те́ возвести́вый; ра́­дуй­ся, первоположе́нный от Архите́ктона Не­бе́с­на­го ка́­ме­ню ве́­ры и испове́дания, на не́м­же Це́р­ковь Хри­сто́­ва необори́мо основа́ся.

Ра́­дуй­ся, первопоста́вленный врата́рю вхо́да ра́йскаго, ему́­же пе́рвее обеща́ся Гос­по́дь да́­ти ключи́ Ца́рст­вия Не­бе́с­на­го; ра́­дуй­ся, су­дие́ пра́ведный, имы́й су­ди́­ти с про́чими Апо́с­то­лы обемана́десяте коле́нома Изра́илевома.

Ра́­дуй­ся, я́ко о́че́­са́ и ушеса́ твоя́ блаже́нная Хри­ста́ Спа́­са на́­ше­го, Его́­же лицезре́ти проро́цы пла́менне жела́ху, во пло́­ти су́­ща на зем­ли́ ви́деша и слы́шаша; ра́дуйтеся, Пе́тре и Па́вле, иму́щии но́ги благовествова́ния красне́йшия и серд­ца́ ос­вя­ще́н­ная, вы бо Ева́нгелию послужи́сте и ева́нгельски пожи́сте.

Ра́дуйтеся, святи́и первоверхо́внии Апо́столи Пе́тре и Па́вле.

Кондак 8

Стра́н­ное чу́­до и неудо́бь разумева́емое яви́л­ся еси́, Пе́тре, му́дрствующим зем­на́я, я́ко незна́тна ми́­ра и уничиже́на избра́ тя Гос­по́дь, и посрами́л еси́ му́дрыя, одоле́л еси́ ца́рст­ва, приве́л еси́ со́нмы омра­че́н­ных ко Све́­ту И́с­ти­ны, и доны́не, я́ко­же столп о́гненный, озаря́еши вся земноро́дныя, указу́я несомне́нный путь во блаже́нное Оте́чество. Се­го́ ра́­ди, бо­га́т­ству бла­го­да́­ти в те­бе́ ди­вя́­ще­ся, по­е́м Бо́­гу: Алли­лу́иа.

Икос 8

Всем был еси́ вся, Па́вле, лю­бо́­вию всех объе́мля, сло́­вом спа­се́­ния да́льних и бли́жних достиза́я, ве́­рою вся превозмога́я: зане́ и в Фили́ппех, мир благовеству́я, а́ще и па́лицами бие́н был еси́ лю́­те и в темни́цу во око́вах ввер­жен, но воспе́л еси́ та́­мо вку́­пе с Си́­лою песнь чу́д­ную хвалы́ и благодаре́ния Бо́­гу, И́же и возгреме́ ра­бо́м Сво­и́м тру́сом ве́лиим, я́ко и основа́ния темни́чная поколеба́шася и две́ри отверзо́шася. Мы же, ви́­дя­ще тя, прему́дре, тьму узи́лища све́­том Богове́дения озаря́юща и свобо́ду о Хрис­те́ у́зником подаю́ща, вос­пе­ва́­ем ти си­це­ва́я:

Ра́­дуй­ся, у́зниче Хрис­то́в, темни́цу во храм претвори́вый и у́зами тво­и́ми де́монов це́пи лю́­дем разреши́вый; ра́­дуй­ся, си́льне, не́­мо­щи немощны́х понесы́й, не се­бе́, но бли́жним угожда́ти иски́й.

Ра́­дуй­ся, пречу́дне, у́зами и скорбьми́ хвали́выйся, ра́доватися с ра́дующимися и пла́кати с пла́чущими научи́вый; ра́­дуй­ся, уме́­рый греху́, но при́с­но жи­вы́й Бо́­го­ви, те­бе́ бо жизнь Хрис­то́с и смерть приобре́тение.

Ра́­дуй­ся, о́б­ра­зе неусы́пнаго де́лания, за́дняя забыва́яй, в пре́дняя простира́яйся и всем помышле́нием к по́чести вы́ш­ня­го зва́ния теки́й; ра́дуйтеся, Па́вле и Пе́тре, да́же до сме́р­ти му́ченически Го́с­по­ду послужи́вшии и се́ю, я́ко вен­це́м, по́двиг ваш венча́вшии.

Ра́дуйтеся, святи́и первоверхо́внии Апо́столи Пе́тре и Па́вле.

Кондак 9

Вся ко Хри­сту́ при­во­дя́, возвести́л еси́, Па́вле, во Афи́нех мня́щимся му́дрым бы­ти Прему́дрость, свы́­ше сходя́щую, да, ве́дяще су́­ет­ная, отсе́ле уве́дят Бо́­га, неви́димаго им, и ося́жут Его́, о Нем бо живе́м и дви́жемся и ес­мы. Те́м­же и мы, бла­го­да́­тию неизрече́нною ра́­зум и́с­ти­ны восприе́мше и се́рд­цем нело́жно, я́ко благ Гос­по́дь, пости́гше, по­е́м Ему́ ве́­рою тве́р­дою, я́ко­же пе́рстом от Фомы́, осязу́ему: Алли­лу́иа.

Икос 9

Вити́йствовати не можа́ше язы́к челове́чь, ег­да́ Гос­по́дь Сил но́зе ра­бо́м Сво­и́м умыва́ше и ле́нтием отира́ше. Ты же, Пе́тре, стра́­хом побежда́емь, а́ще возгласи́л еси́: «Не умы́еши ногу́ мое́ю вове́ки», но а́бие весь в послуша́ние преложи́лся еси́, ег­да́ услы́шал еси́ глаго́л, рече́нный от Го́с­по­да: «А́ще не умы́ю те­бе́, не и́ма­ши ча́сти со Мно́ю». И та́­ко всем се́рд­цем возопи́л еси́: «Го́с­по­ди, не но́зе мои́ то́кмо, но и ру́­це, и гла­ву́». Мы же, ве́дяще тя в сих, я́ко­же зла́то во огни́ искуше́ния, очища́ема и познава́юще от сми­ре́­ния к послуша́нию восхожде́ние твое́, та́ин­ству Бо́­жия про­мыш­ле́­ния покланя́ющеся, вос­пе­ва́­ем ти се́рд­цем сми­ре́н­ным та­ко­ва́я:

Ра́­дуй­ся, Пе́тре, оче­са́ о́рля, и́ми­же зрел еси́ Со́лн­це Пра́в­ды — Хри­ста́ Бо́­га, Иу́де но́зе умы́вшаго и от не­го́ лобза́нием лука́вым преда́ннаго; ра́­дуй­ся, наве́ки уневе́стивыйся Хри­сту́, ты бо, А́гнцу Непоро́чну, я́ко­же а́г­нец, после́дуя, до закла́ния тво­его́ ве́рность соблю́л еси́.

Ра́­дуй­ся, у́глю неугаси́мый, от же́ртвенника Не­бе́с­на­го огне́м люб­ве́ Бо­же́ст­вен­ныя непреста́нно объя́тый; ра́­дуй­ся, све­ти́ль­ни­че горя́й и светя́й, ро́ды ро­до́в све́­том пра́в­ды озаря́яй.

Ра́­дуй­ся, гро́зде многооби́льный виногра́да Хри­сто́­ва, на ра́­дость ми́­ра многопеча́льнаго возраще́нный; ра́дуйтеся, Пе́тре и Па́вле, Хри­ста́ Бо́­га в се­бе́ ве́р­но вообрази́вшии.

Ра́дуйтеся, святи́и первоверхо́внии Апо́столи Пе́тре и Па́вле.

Кондак 10

Спа­се́­ния во Хрис­те́ неизсле́димую пучи́ну и по­кая́­ния мно́гую си́­лу яви́л еси́ в се­бе́, Пе́тре, ег­да́ трикра́ты по предрече́нному отве́рглся еси́ Го́с­по­да: «Не вем Че­ло­ве́­ка Се­го́!» Ег­да́ кля́лся и роти́лся еси́ во дво́ре архиере́я, но а́бие, воспомяну́в глаго́л Иису́сов, вне текл еси́, пла́кася го́рько. Мы же, уми́льне взи­ра́ю­ще на пре­све́т­лый сей о́б­раз со­кру­ше́­ния, в науче́ние и об­ли­че́­ние жестоковы́йных сер­де́ц на́­ших дарова́нный, по­е́м Го́с­по­ду, па́­ки ди́в­но возвели́чившему тя: Алли­лу́иа.

Икос 10

Сте­на́ и ору́­жие не­по­бе­ди́­мое был еси́, Па́вле, про­ти́­ву миродержи́телей тьмы ве́­ка се­го́, я́ко и ца́рст­во их в Кори́нфе, Ефе́се и ине́х гра́­дех вселе́нныя сокруши́л еси́, тьму мно­го­бо́­жия разгоня́я и ра́­зум и́с­ти­ны утвержда́я. Ты бо нело́жно по­ка­за́л­ся еси́ Бо́­жий слуга́ в тер­пе́­нии мно́­зе, в ско́р­бех, бе­да́х, в теснота́х, в ра́нах, темни́цах, в нестрое́ниих, труде́х, во бде́ниих, в поще́ниих, я́ко и ум наш не­до­уме́­ет изрещи́ бо­га́т­ство добро́ты твоея́, денноно́щныя по́д­ви­ги со сле­за́­ми мно́­ги­ми. Того́ ра́­ди, зря́ще мо́ре люб­ве́ твоея́, дерза́юще мо́­лим: услы́­ши нас, убо́­гих, гре́шными ус­ты́ глаго́лющих си­це­ва́я:

Ра́­дуй­ся, уме́­рый греху́ бла­го­ве́ст­ни­че не­по­бе­ди́­мый, я́ко в се­бе́ пе́рвее ве́тхаго че­ло­ве́­ка по­бе­ди́в, Хри­сту́ сораспя́лся еси́; ра́­дуй­ся, учи́­те­лю многопло́дный и вол­ко́в хи́щных обличи́телю, я́ко то­бо́ю о́б­раз ве́р­ным показа́л еси́, при́с­но бо́дрствуя и на­уча́я вся су­гу́­бо: сло́­вом и жи­ти­е́м по сло́­ву.

Ра́­дуй­ся, всех обогати́телю, я́ко, пре́ж­де сам обнища́в и ни­что́же имы́й, вся содержа́л еси́; ра́­дуй­ся, о христиа́нех пла́менный рев­ни́­те­лю, обручи́вый я Хри­сту́, я́ко де́ву чи́сту, непоро́чную неве́сту.

Ра́­дуй­ся, утро́бо многоболе́зненная бы́вый о ча́дех тво­и́х в му́ках рожде́ния, до́ндеже вообразит́ся в них Хрис­то́с; ра́дуйтеся, Па́вле и Пе́тре, в Ду́­се еди́нице согла́сная во еди́ном гра́­де ве́рность Хри­сту́ кро́­вию запечатле́вшии.

Ра́дуйтеся, святи́и первоверхо́внии Апо́столи Пе́тре и Па́вле.

Кондак 11

Пе́­ти и ублажа́ти у́зы и стра­да́­ния твоя́, Па́вле многострада́льне, досто́йно есть, я́ко не то́кмо в тер­пе́­нии мно́­зе, но и с ра́­дос­тию предрече́нныя ти от Ага́ва проро́ка у́зы вос­при­я́л еси́, и Це́рк­ви Кесари́йстей сви­де́­тель­ство­вал еси́ си́­це: «Не то́­чию свя́зан бы­ти хощу, но и умре́ти гото́в есмь за и́мя Го́с­по­да Иису́­са». Ему́­же и мы, ди́в­но­му во свя­ты́х Сво­и́х, по­е́м песнь: Алли­лу́иа.

Икос 11

Све́­том ра́­дос­ти не­из­ре́чен­ныя и Бо­же́ст­вен­ныя люб­ве́ осия́н был еси́, Пе́тре, ег­да́ Гос­по́дь по воскресе́нии пе́рвее про́­чих апо́стол яви́­ся те­бе́, скорбе́вшему. По сих же па́­ки я́вль­ся, Вла­ды́­ка жи́з­ни вопроси́ тя трикра́ты: «Си́моне Ио́нин, лю́биши ли Мя?» Ты же, огне́м Бо­же́ст­вен­ныя люб­ве́ опаля́ем, отвеща́л еси́ те́п­ле: «Го́с­по­ди, Ты ве́­си, я́ко люблю́ Тя». Того́ ра́­ди и мы, обнища́вшии ду́­хом, помяну́вше преизоби́льныя то́­ки слез и люб­ве́ твоея́, и́хже ра́­ди воззва́ тя Гос­по́дь на пре́жний сте́пень апо́стольства, благогове́йне взы­ва́­ем ти си­це­ва́я:

Ра́­дуй­ся, учи́­те­лю по­кая́­ния, сле­за́­ми го́рькими вы­со­ту́ сми­ре́­ния стяжа́вый и Воскре́сшим от гро́­ба к ра́­дос­ти неизглаго́ланней на ве́­ки приобще́нный; ра́­дуй­ся, пре­му́д­ро­сти глубино́, смиренному́дрия высото́, пла́меню люб­ве́, о́б­раз жи­тия́ всем ве́р­ным се­бе́ яви́­вый.

Ра́­дуй­ся, дру́­же Го́с­по­да Иису́­са, и́го благове́стия ре́вностно понесы́й, над насле́дием Бо́­жи­им госпо́дствовати не восхоте́вый, но послуша́нию влас­те́м научи́вый; ра́­дуй­ся, Апо́столе Хрис­то́в, му́дрость змии́ну и чис­то­ту́ голуби́ну в се­бе́ сочета́вый и о́б­ра­зом сме́р­ти твоея́ на кре­сте́ кра́йнее смиренному́дрие показа́вый.

Ра́­дуй­ся, ра́­бе Го́с­по­да ве́р­ный, умно́живый да́нный те­бе́ тала́нт и в ра́­дость Го́с­по­да вше́дый; ра́дуйтеся, Пе́тре и Па́вле, серд­ца́ не те́сная, весь мир лю­бо́­вию вмести́вшая и концы́ вселе́нныя просвети́вшая.

Ра́дуйтеся, святи́и первоверхо́внии Апо́столи Пе́тре и Па́вле.

Кондак 12

Бла­го­да́ть Ду́­ха Уте́­ши­те­ля, излия́вшаяся на главы́ ве́р­ных во о́б­ра­зе язы́ков о́гненных, ско́ро из­лия́­ся из уст тво­и́х, Пе́тре, глаго́лом о́гненным, во е́же благовести́ти с си́­лою мно́гою Хри­ста́ распя́та не то́­чию поги́бшим овца́м до́­му Изра́илева, но и язы́честей неплодя́щей це́рк­ви, да плодоно́сит и сия́ Бо́­го­ви нетле́нный крин чис­то­ты́ и по­кая́­ния. Ис­про­си́ и нам, Апо́столе достоблаже́нне, ми́­лость Го́с­по­да, творя́щаго то­бо́ю ве­ли́­кая и чу́д­ная, ру­ко́ю твое́ю ме́рт­выя воскреша́юща и сме́р­тию твое́ю на кре­сте́ ме́ртвенную лю­бо́вь на́­шу воспламеня́юща, да непреста́нно по­е́м Ему́: Алли­лу́иа.

Икос 12

Пою́­ще пресве́тлую па́­мять твою́, Па́вле, досто́йно убла­жа́­ем не­из­ре́чен­ныя по́д­ви­ги, бо­ле́з­ни и тру­ды́, я́же во бде́ниих, во алчбе́ и жа́жде, в поще́ниих, в зиме́ и наготе́ поне́сл еси́. Кто бо изочте́т ра́­ны, ско́р­би и бе­ды́ твоя́ во гра́­дех, в пусты́ни, в мо́­ри, бе­ды́ от разбо́йник, бе­ды́ от сро́дник, бе­ды́ от язы́к и лжебра́тии? Кто по­до́­бен те­бе́? Па́­че всех Апо́стол потруди́лся еси́. Те́м­же мо́­лим: не возгнуша́йся нас, гре́ш­ных, мо­ля́­щих­ся те­бе́, но я́ко­же всем был еси́ вся, и ны́­не услы́­ши не­мощ­ны́м гла́сом приноси́мая ти си­це­ва́я:

Ра́­дуй­ся, у́зниче Хрис­то́в, из темни́цы свет распространи́вый, сло́­вом и посла́нием во у́зах мно́­го потруди́выйся, зане́ вои́стину сло́­во Бо́­жие не вя́жется; ра́­дуй­ся, неизсле́димая пучи́но люб­ве́, по бра́тии тво­е́й отлуче́н бы­ти от Хри­ста́ преи́скренне восхоте́вый.

Ра́­дуй­ся, подви́жниче пре­ди́в­ный, по́двигом до́брым подвиза́выйся, те­че́­ние соверши́вый и кро́­вию твое́ю Це́р­ковь украси́вый; ра́­дуй­ся, ис­то­ча́­яй мо́ре чу­де́с, я́ко главотя́жи и убру́сцы твои́ не­ду́­ги исцеля́ху и де́моны прогоня́ху.

Ра́­дуй­ся, люб­ве́ Бо́­жия неразлу́чный прича́стниче, го́рняя му́дрствуяй, а не зем­на́я, зане́ и от пло́­ти разреши́тися и со Хри­сто́м бы­ти воз­же­ла́л еси́; ра́дуйтеся, Па́вле и Пе́тре, ве́­ры хри­сти­а́н­ския насади́телие, бла­го­че́с­тия вода́ми напои́телие и ко при­ста́­ни­щу ве́ч­но­му ве́рнии води́телие.

Ра́дуйтеся, святи́и первоверхо́внии Апо́столи Пе́тре и Па́вле.

Кондак 13

О всехва́льнии благове́стницы Пе́тре и Па́вле! Внемли́те воздыха́нием сер­де́ц на́­ших, моля́щиеся за ны, мно́­го бо мо́­жет мо­ли́т­ва пра́­вед­ных пред Бо́­гом: потщи́теся и ны́­не воспомина́ти нам о небе́снем зва́­нии и христиа́нстей кончи́не жи́з­ни на́шея, привлецы́те нас ко сла́дости ева́нгельския и́с­ти­ны, свяжи́те у́зами люб­ве́ Хри­сто́­вы, да мы вси, отве́ргшеся не­че́с­тия и мир­ски́х по́­хо­тей, вни́дем в ра́­дость Го́с­по­да на́­ше­го, пою́­ще Ему́ со А́н­ге­лы и с ли́ки свя­ты́х: Алли­лу́иа.

Этот кондак чи­та­ет­ся трижды, за­те́м 1-й икос «А́нгели благове́стницы…» и 1-й кондак «Избра́ннии пропове́дницы…».

Мо­ли́т­ва

О пресла́внии апо́столи Пе́тре и Па́вле, ду́­ши за Хри­ста́ преда́вшии и кро́­вию ва́шею па́жить Его́ удобри́вшии! Услы́шите чад ва́ших мо­ли́т­вы и воздыха́ния, се́рд­цем со­кру­ше́н­ным ны́­не приноси́мыя. Се бо беззако́ньми омрачи́хомся и того́ ра́­ди беда́ми, я́ко­же ту́чами, обложи́хомся, еле́я же до́браго жи­тия́ обнища́хом зело́. О си́льнии! Понеси́те не́­мо­щи на́­ша, не отлуча́йтеся ду́­хом от нас, да не разлучи́мся вконе́ц от люб­ве́ Бо́­жия, но кре́п­ким заступле́нием ва́шим нас защити́те, да по­ми­лу­ет Гос­по́дь всех нас мо­ли́тв ва́ших ра́­ди, да истреби́т же рукописа́ние безме́рных гре­хо́в на́­ших и да спо­до́­бит со все́­ми свя­ты́­ми блаже́ннаго Ца́рст­вия и бра́ка А́гнца Сво­его́, Ему́­же честь, и сла́­ва, и благодаре́ние, и по­кло­не­ние во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

>Апостол Петр — биография, информация, личная жизнь

Апостол Петр

Апостол Петр (греч. Απόστολος Πέτρος), урожденный Симон (Шимон; ивр. ‏שמעון‏‎). Родился в Вифсаиде — умер около 67 года в Риме. Один из двенадцати апостолов Иисуса Христа. Наряду с апостолом Павлом первоверховный апостол. В католической церкви считается первым папой римским. День памяти — 29 июня (12 июля) (православие), 29 июня (католицизм).

Симон, ставший широко известным как апостол Петр, родился в Вифсаиде (Бет-Сайда (ивр. ‏בית צידה‏‎ — «дом рыбной ловли»; греч. Βηθσαΐδά)).

Отец — Иона, рыбак.

Имя Петр (Petrus, от греч. πέτρος — камень) возникло от прозвища Кифа (арам. כיפא — камень), которое ему дал Иисус.

Личная жизнь апостола Петра:

Петр был женат и работал рыбаком вместе со своим братом Андреем.

Встретив Петра и Андрея, Иисус сказал им: «Идите за Мной, и Я сделаю вас ловцами человеков» (Мф. 4:19).

Став учеником Иисуса Христа, он сопутствовал Ему во всех путях Его земной жизни. Пётр был одним из любимых учеников Иисуса. На вопрос Иисуса ученикам, что они о Нём думают, Пётр сказал, что Он есть «Христос, Сын Бога живого». В ответ Иисус произнёс: «Я говорю тебе: ты — Пётр, и на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют её; и дам тебе ключи Царства Небесного: и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах» (Мф. 16:18-19).

Известно, что по характеру Пётр был очень живой и вспыльчивый: именно он пожелал идти по воде, чтобы подойти к Иисусу, и именно он отрубил ухо рабу первосвященника в Гефсиманском саду. В ночь после ареста Иисуса Пётр, как и предсказывал Иисус, проявил слабость и, боясь навлечь на себя гонения, трижды отрёкся от Него прежде, чем пропел петух (см. также раба придверница). Но позже Пётр искренне покаялся и был прощён Господом.

Вместе с Иаковом и Иоанном присутствовал на горе Фавор, когда совершилось преображение Иисуса.

В первой части книги Деяний апостолов — в главах 1-15 — апостол Пётр упоминается многократно. В первой части Деяний Пётр играет главную роль. В Деяниях описывается, как апостол Пётр проповедовал с такой силой, что разом обращал ко Христу до пяти тысяч человек, исцелял больных и воскрешал умерших. Люди настолько почитали его, что выносили больных прямо на улицы, чтобы хотя бы тень апостола Петра осенила их. В Иоппии апостол Пётр воскресил умершую девицу Тавифу. В последующих главах он не упоминается вовсе, они посвящены исключительно миссионерским путешествиям апостола Павла.

В деяниях апостолов Петр встречается в целом ряде эпизодов: Речь перед коллегией апостолов о необходимости избрания 12-го апостола на место предателя Иуды (Деян. 1:15-22); Проповедь перед иудеями в день Пятидесятницы (Деян. 2:14-40); Исцеление хромого и проповедь народу (Деян. 3:1-26); Речь перед начальниками и старейшинами (Деян. 4:8-23); Эпизод с Ананией и Сапфирой (Деян. 5:1-11); Ответ перед синедрионом (Деян. 5:18-32); Эпизод с Симоном Волхвом (Деян. 8:14-25); Посещение Петром Лидды и Иоппии, чудесные деяния (Деян. 9:32-43); Пётр и сотник Корнилий. Принятие первых язычников в Церковь (Деян. 10:9-48); Упрёки от обрезанных, Пётр оправдывает принятие бывших язычников (Деян. 11:2-18); Арест апостола Петра царём Иродом, чудесное спасение (Деян. 12:3-17); Апостольский собор (Деян. 15:6-21).

В 42 году Петр был арестован по приказу Ирода Агриппы I, царя Иудеи. Петр был заточён в тюрьму в Иерусалиме, откуда спустя несколько дней спасся, как о том повествуют Деяния апостолов.

В 49 году принимал участие в Апостольском соборе в Иерусалиме, на котором с другими апостолами, в том числе с апостолом Павлом из Тарсуса, был согласован вопрос о том, как следует поступать по отношению к язычникам, желающим вступить в христианские общины.

В церковной традиции Пётр считается автором двух Соборных посланий, вошедших в Новый Завет: Первое послание Петра (адресовано малоазийским христианам, вера которых подвергалась серьёзным испытаниям в период, когда апостол Павел со своими сотрудниками, основав ряд христианских церквей в Греции и Малой Азии, покинул Эфес) и Второе послание Петра (послание Иакова, Иуды, два послания Петра и три — Иоанна называют соборными посланиями, так как они, в отличие от посланий апостола Павла адресованы не конкретным общинам и людям, а широким кругам христиан). Однако взгляд библеистов на авторство этих посланий весьма различен. Если Первое послание безусловно признавалось ранней Церковью подлинным посланием апостола Петра и многократно цитировалось раннехристианскими авторами, то принадлежность Второго послания перу апостола вызывала сомнения ещё в самые ранние времена. В настоящее время большинство учёных отвергает авторство Петра для этого Послания и считает его более поздним псевдоэпиграфическим произведением.

Согласно Священному Преданию, апостол Пётр проповедовал Евангелие в разных странах и при этом совершал великие чудеса — воскрешал мёртвых, исцелял больных и немощных, возглавил коллегию двенадцати апостолов. Согласно Иерониму Стридонскому, 25 лет занимал пост первого епископа Рима — с 43 по 67-68 год.

В то же время ряд критиков отмечает отсутствие каких-либо прямых упоминаний в Священном Писании о том, что Пётр посещал Рим. Павел, который писал послание к церкви в Риме, в конце его приветствует двадцать семь лиц поимённо, но среди них Пётр не упоминается. Также и во многих посланиях, которые он писал церквам и отдельным лицам, Пётр не упомянут ни разу.

При этом о пребывании апостола в Риме пишут раннехристианские авторы: Ориген (III век), Лактанций (нач. IV века), Евсевий Кесарийский («Церковная история», 325 год).

Также довод о том, что Пётр не посещал Рим, строится на распределении апостолами мест своей проповеди. Сам Пётр утверждал, что писал своё первое послание из Вавилона (1Петр. 5:13), и, по мнению ряда исследователей, он имел в виду реальный город, а не иносказательное название Рима. Во дни Петра настоящий Вавилон ещё существовал. Кроме того, в Вавилоне была значительная иудейская община.

Антиохийская православная церковь (Римский православный патриархат Антиохии и всего Востока) ведёт патриархальный (епископальный) ряд от апостола Петра, который, по преданиям, вместе с апостолом Павлом основал её около 37 года в Антиохии.

Согласно описанию святого Симеона Метафраста, апостол Пётр, проповедуя в Анкире Галатийской, воскресил умершего. В описании древнего церковного историка Егесиппа, а также в послании Маркелла Римлянина говорится о воскрешении апостолом Петром юноши царского рода в Риме. Мать юноши пригласила на погребение сына апостола Петра и Симона Волхва, прославленных в народе тем, что они воскрешали умерших. Для доказательства бесовства Симона Волхва (ряд учёных считают, что Симон Волхв из «Деяний» и Симон Волхв — основатель гностической секты — не одно и то же лицо), которого в Риме многие почитали как Бога, апостол Пётр воскресил юношу на глазах многочисленного народа.

Смерть апостола Петра

По преданию, во время гонения императора Нерона на христиан апостол Пётр был распят на перевёрнутом кресте в 64 году (по другой версии — в 67-68 годах) вниз головой по его желанию, потому как считал себя недостойным умереть смертью своего Господа.

В досаде на апостола Петра за обращение в христианство двух любимых жён Нерон приказал заключить его в темницу и потом казнить. Незадолго до этого по просьбе верующих Петр пошёл было ночью вон из Рима, чтобы спастись; но в то время как он выходил из города, ему в видении явился Господь, входящий в Рим. «Господи, куда Ты идёшь?» — спросил Его апостол. «Иду в Рим, чтобы опять быть распятым», — отвечал ему Господь. Петр понял, что удаление его неугодно Господу, и возвратился в город. Здесь он был взят воинами, заключён в темницу и через несколько дней, в 67 году по Р. Х., предан казни.

Караваджо — Распятие Святого Петра

Согласно христианскому преданию, древняя римская базилика Константина располагалась над местом захоронения апостола Петра. Позднее здесь же был построен ватиканский собор Святого Петра.

С 1939 по 1949 год под собором проводились археологические раскопки, которые обнаружили остатки древнего римского кладбища.

В 1952 году был опубликован подробный отчёт, свидетельствующий, что одна из могил этого кладбища особо почиталась уже в I-II веках.

Дальнейшие работы проводились под руководством итальянского археолога Маргариты Гуардуччи. В 1964 году вышла её книга «Реликвии Святого Петра под исповедальней ватиканской базилики» (итал. Reliquie Di Pietro Sotto La Confossione della Basílica Vaticana), в которой говорилось, что именно в этом месте мог быть похоронен Пётр. В 1968 году папа Павел VI объявил, что, согласно исследованиям учёных, могилу апостола можно считать обнаруженной. Впрочем, некоторые учёные не согласились с его точкой зрения.

«Трофей» апостола Петра

Для истории католической церкви и Рима как места пребывания понтифика имеет значение толкование слова «трофей», поскольку некий священник, по имени Гай, живший в Риме во второй половине II века, писал, что «трофеи» апостола Петра остались в Ватикане, а «трофеи» Павла были преданы земле у дороги в Остию.

На этом была построена теория, превратившаяся практически в догмат, о том, что Пётр, первый папа римский, был похоронен в Ватикане.

Сегодня толкователи признают, что слово «трофей» в данном контексте действительно вероятней всего означает — «то, что осталось от мучеников». Такие видные учёные, как Эрнест Ренан и Гиньебер, долгое время считали, что «трофей» означает «памятник». Вероятно также, что слово «тропеум» относится к стенам — постройке, которую возвели вокруг предполагаемого захоронения апостола.

Апостол Пётр

Апостол Пётр почитается в христианстве как один из главных апостолов Христа. В православии и католичестве установлен праздник святых апостолов Петра и Павла как двух наиболее почитаемых апостолов, называемых первоверховными святыми апостолами за особо ревностное служение Господу и распространение веры Христовой. У православных праздник отмечается 12 июля (29 июня по старому стилю), у католиков — 29 июня.

В Римско-католической церкви, согласно церковному преданию, считается, что апостол Пётр был основателем Римской церкви (где почитают его как первого папу).

В его честь назван город Санкт-Петербург (буквально: «город Святого Петра»).

Художественно-символически изображается с ключами от рая, стражем которого является, с седыми недлинными волосами и бородой, в жёлто-синем облачении.

Апостол Петр – рыбак, ставший камнем в основании Церкви

Апостол, о котором чаще и подробнее всего рассказывается в Евангелиях, не выделялся среди прочих происхождением, образованием или талантами. Он носил вполне обычное еврейское имя Симон, отца его звали Иона, брата – Андрей, учениками Христа братья стали одновременно.

Рембрандт Харменс ван Рейн, “Апостол Петр”, 1632

У Симона была жена и собственный дом в селении Капернаум, вместе с братом и отцом они рыбачили на Галилейском озере. Галилея была самой дальней от Иерусалима областью Палестины, там проживало немало язычников, столичные жители относились к галилеянам свысока, как к провинциалам и почти что язычникам. Те даже говорили с заметным акцентом, по которому Петра потом опознают во дворе первосвященника.

А рыбак – самая простая и непритязательная профессия. Ловили рыбу на Галилейском озере в основном ночью, продать улов (если повезло) надо было пораньше с утра, пока он не испортился под жарким солнцем. А еще надо было промыть и починить сети… Рыбак пропах рыбным запахом, он вечно не высыпается, а его доходы невелики и слишком непредсказуемы. Может быть, именно поэтому Симон и Андрей, едва заслышав приглашение странствующего Проповедника: «идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков» – сразу послушались Его, бросив в беспорядке свои сети. Так рассказывают об их призвании Матфей и Марк.

Иоанн приводит другой рассказ: братья Андрей и Петр были учениками Иоанна Крестителя, они услышали, как он называл Иисуса «Агнцем Божьим». После этого Андрей и привел Петра к Иисусу. «Иисус же, взглянув на него, сказал: “ты – Симон, сын Ионин; ты наречешься Кифа, что значит: камень”». Именно так получил он свое второе имя со значением «камень, скала»: по-арамейски оно звучало Кифа, по-гречески Петр. Именно под этим именем мы знаем апостола сегодня.

Есть ли противоречие между двумя рассказами? Да, безусловно. Его легко можно устранить, сказав, что в тот раз Андрей и Петр всего лишь поговорили с Учителем, но не последовали за Ним, а призвал Он их позже – это ничуть не противоречит евангельскому тексту.

По-видимому, два рассказа призваны подчеркнуть две стороны жизни братьев до того, как они стали апостолами.

Матфей и Марк показывают жизнь совсем простых людей, занятых тяжким трудом. А вот Иоанн, который всегда говорит о возвышенном, подчеркивает, что они и до обращения вовсе не были чужды духовных интересов, что слушали проповеди Иоанна Крестителя и ждали прихода Мессии. Такова манера многих библейских повествований: представлять каждую сторону события или явления в целостности и полноте, не объясняя внешних противоречий.

Как бы то ни было, пророчески данное имя «камень», кажется, совсем не подходило Петру. Он по характеру – скорее пламень, чем камень.

Вот Христос приказывает ему, еще рыбаку, а не апостолу, заново закинуть сети после безуспешного ночного лова – и он повинуется, а когда сеть приносит необычайный улов, говорит Учителю: «выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный» Настолько остро ощущал он свое недостоинство и свою нечистоту… Зато позднее, увидев Спасителя идущим по воде, он, наоборот, немедленно просит: «повели мне придти к Тебе по воде». Да, потом он усомнился в собственных способностях и начал тонуть, но остальные-то апостолы даже попробовать не решились! Когда рядом с Симоном происходит чудо, он немедленно должен отреагировать на него, всё для него свершается здесь и сейчас.

 • И не случайно именно он без колебаний произносит свое вероисповедание, еще задолго до Воскресения Христова: «Ты – Христос, Сын Бога Живаго».

А ведь даже Иоанн Креститель посылал тогда ко Христу учеников с вопросом, Он ли то был на самом деле… Петр не сомневается, и в ответ на эти слова Христос и называет его камнем, на котором Он утвердит Свою Церковь. Именно здесь и раскрылось значение нового имени, Петр-Кифа, которое было когда-то дано как предсказание – а теперь объяснено.

Дело не в личных качествах Симона, а в его пламенной вере, в его готовности принять Учителя и последовать за Ним. Только на этом и может стоять церковь как на нерушимой скале.

Но тут же происходит между Петром и Учителем еще один разговор. Христос предсказывает Свои страдания и смерть… «Петр начал прекословить Ему: “будь милостив к Себе, Господи! да не будет этого с Тобою!” Он же, обратившись, сказал Петру: “отойди от Меня, сатана! ты Мне соблазн! потому что думаешь не о том, что́ Божие, но что́ человеческое”. Тогда Иисус сказал ученикам Своим: “если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною”». То есть даже очень глубокая личная вера не гарантирует безошибочности, и апостол, переживая за любимого Учителя, хочет отговорить Его от самого главного, что должно было с Ним произойти. И тогда Тот обращает к нему самый резкий упрек, даже называет «сатаной», т.е. «противником». Один и тот же человек может оказаться в двух таких разных ролях с совсем небольшим интервалом между ними.

По местам апостолов Петра и Павла.
Материал Анастасии Спириной, фото Полины Лысенко

Но однажды Петру предстояло испытать куда более резкий переход от веры к неверию, а потом от отречения к покаянию. Накануне распятия он обещал Христу, что и под страхом смерти не оставит Его, но Христос ответил: «в эту ночь, прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от Меня». Может быть, если бы к нему тут же приступили палачи, он мужественно пошел бы на казнь, но впереди была долгая ночь, полная страхов и неизвестности… Когда арестовывали Учителя, Петр даже попытался оказать вооруженное сопротивление, нанес удар мечом одному из противников, но Христос велел ему: «возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут; или думаешь, что Я не могу теперь умолить Отца Моего, и Он представит Мне более, нежели двенадцать легионов Ангелов?» Дело было вовсе не в том, у кого сколько воинов, какое вооружение. Значение имело совсем другое…

Валантен де Булонь. Отречение Святого Петра

Но вот арест состоялся, а за ним и допрос, и суд у первосвященника. Петр следовал за любимым учителем, и холодной весенней ночью грелся у костра во дворе дома первосвященника, вместе с его слугами и другими людьми. Петра прежде видели многие… «и ты был с Иисусом!» – начали спрашивать его. И Петр как-то незаметно отрекся от Христа, по будничному, сам того не заметив. Он трижды успел сделать это, как вдруг раздался петушиный крик. «И вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом: прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от Меня. И выйдя вон, плакал горько».

После воскресения (Петр сам убедился в том, что тело Иисуса исчезло, а в гробнице лежат лишь пелены, которыми оно было повито) апостолы вернулись в Галилею, к привычному занятию – большинство из них, как и Петр, были рыбаками. Да и что, в самом деле, оставалось теперь делать? И снова, как однажды еще до всех тех великих надежд и огорчений, были заброшены сети, снова они оказались пустыми, и снова какой-то человек с берега велел бросить их еще раз, в иное место… И переполненные сети уже невозможно было поднять на лодку! Первым узнал Господа Иоанн – но именно Петр схватил свою одежду и бросился в воду, чтобы доплыть до Него прежде, чем причалит лодка с остальными рыбаками. Не мог Петр сидеть на месте, видя перед собой Христа.

Именно во время этой встречи прозвучали обращенные к нему слова Спасителя: «паси овец Моих». Но прежде Он задал ему очень простой вопрос: «любишь ли ты Меня?» Задан вопрос его трижды, так что Петр даже расстроился, но после ночи с петухом это было не лишним: трижды отрекшийся трижды исповедал свою любовь.

Только за эту любовь придется платить спокойствием и комфортом. Сразу же после исповедания Петром своей любви Иисус пророчествует о его смерти: «прострешь руки твои, и другой препояшет тебя, и поведет, куда не хочешь». Это было предсказание мученической смерти, которая, впрочем, ждала не одного Петра, но и других апостолов. Петр действительно был распят в Риме в шестидесятые годы н.э., еще даже прежде, чем была закончена последняя книга Нового Завета.

Но до этого еще было далеко – сначала должна была прозвучать апостольская проповедь. В день Пятидесятницы в Иерусалиме, когда на апостолов сошел Святой Дух и проповедь эта началась, именно Петр обратился ко всем присутствовавшим с пламенной речью о Христе: «Мужи Израильские! выслушайте слова сии: Иисуса Назорея, Мужа, засвидетельствованного вам от Бога силами и чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через Него среди вас, как и сами знаете, Сего, по определенному совету и предведению Божию преданного, вы взяли и, пригвоздив руками беззаконных, убили; но Бог воскресил Его, расторгнув узы смерти». Как непохожи эти слова на его прежнюю робость во дворе первосвященника! Теперь с ним был Воскресший.

С самого начала его проповедь была обращена прежде всего «к погибшим овцам дома Израилева», и Петру потребовалось чудесное видение, чтобы убедиться: язычников Бог точно так же призывает к вере, как и иудеев. В этом видении Бог предложил Петру пищу, которая считалась нечистой для иудеев, и когда тот отказался, то услышал голос: «что Бог очистил, того ты не почитай нечистым». Сразу после этого Петр получил приглашение от римского центуриона по имени Корнилий, отправился к нему, проповедовал и крестил его вместе со всеми, кто собрался в его доме.

И все равно Павел потом сказал:

«мне вверено благовестие для необрезанных, как Петру для обрезанных» (т.е. иудеев).

Может быть, выходцу из Галилеи не так уж и просто давались иностранные языки, тот же греческий, на котором говорили меж собой представители разных народов в Восточном Средиземноморье. С Павлом у них даже вышел спор о том, как принимать в церковь людей, не имевших никакого отношения к иудаизму – и мы видим, что победила точка зрения Павла. Петр сначала колебался, несмотря на пережитый опыт с Корнилием.

Книга Деяний рассказывает и о первом тюремном заключении Петра за его проповедь – тогда его из-под стражи чудесным образом освободил ангел. Но это было далеко не последнее заключение апостола… Ему еще предстояло отправиться в Рим (об этом мы уже находим сведения в Предании, а не в Писании) и стать там главой местной общины. Возможно, именно там он рассказал своему спутнику Марку то, что помнил об Иисусе – и так было написано Евангелие от Марка. А может быть, он даже сам составил некоторые записи, которые Марк только собрал и перевел на греческий, мы ничего об этом точно не знаем.

Караваджо
Распятие Святого Петра. 1601

Зато в Новый Завет вошли два послания, написанные Петром. В отличие от Павла (некоторые из его оборотов речи Петр и сам находил трудными для понимания), он не столько рассуждает о сложных богословских материях, сколько дает простые и конкретные наставления, впрочем, украшая их обильными ветхозаветными цитатами и цветистыми риторическими фигурами: «Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите… будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах. Более же всего имейте усердную любовь друг ко другу, потому что любовь покрывает множество грехов… Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух Славы, Дух Божий почивает на вас. Теми Он хулится, а вами прославляется. Только бы не пострадал кто из вас, как убийца, или вор, или злодей, или как посягающий на чужое; а если как христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь».

Впрочем, во первом из посланий есть сложнейший для понимания отрывок, о котором и по сю пору спорят многие толкователи: «Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом, которым Он и находящимся в темнице духам, сойдя, проповедал». Каким же это духам проповедовал Христос, в какой темнице, и что именно проповедовал? Православная традиция видит здесь указание на сошествие во ад: после крестной смерти, но еще прежде Воскресения, душа Христа спустилась во ад, чтобы разбить его запоры и вывести оттуда ветхозаветных праведников. Этот сюжет можно увидеть на многих пасхальных иконах: Христос держит за руку Адама, попирая в то же время разбитые адские врата.

Пожалуй, Петр, познавший на собственном опыте, как может Христос спасти из бурных вод Галилейского моря или из бездны отчаяния после отречения, лучше, чем кто либо другой из апостолов, мог рассказать об этом.

врата

«Калитка», охраняем апостолом Петром

Альтернативные описания

• (устар.) ворота

• «Калитка» в рай

• «Райское» название большой калитки

• «девятые …», Депп

• «девятые …», Полански

• «звездные …» с Расселлом

• большая калитка в устах поэта

• ворота (устаревшее)

• ворота в устах поэта

• вход в Рай

• вход в алтарь в рифму с тратой

• вход в рай или алтарь

• вход в церковь

• двери в Рай

• двери во дворце

• двери на входе в Рай

• двери рая

• двери, ведущие в Рай

• двери, ведущие на алтарь

• двери, охраняемые архангелами

• дверь

• дверь в рай

• и «Звездные», и «Девятые»

• место службы апостола Петра

• небесные створы

• объект охраны архангелов

• парадный вход и в Рай, и в Ад

• парадный райский вход

• последняя преграда на пути в рай

• поэтизированные ворота

• поэтизированный вход в рай

• поэтическое сооружение для входа в ад или рай, на которое барану заглядываться не положено

• проходная в рай

• рабочее место святого Петра

• ср. мн. церк. ворота, двери. Царские, святые врата, в церквах, двери алтаря, противу престола, в средине. Вратный, приворотный. Вратарь, вратник м. -ница ж. привратниик, дверник, приворотник, дворник, сторож при воротах. Вратить что, стар. вращать, ворочать, обращать, вертеть. Вращаться, оборачиваться, обращаться, вертеться собою, быть вращаему. Вращение ср. обращение, круговращение. Вращательный, обращающийся, вертящийся, служащий для вращения. Вращатель м. -ница ж. кто вертит, вращает. Вратило ср. церк. вал, навой ткацкого стана

• средние двери в церковном иконостасе, ведущие в алтарь

• средние двери, ведущие в алтарь

• старинное название обычных ворот

• старое название большой калитки

• старорусское название ворот

• створка ада

• створы в Рай

• створы на входе в Рай

• титул японского императора «микадо» переводят как «величественные …»

• триллер Романа Поланского с Джонни Деппом в главной роли «Девятые …»

• устаревшее название ворот

• фантастический фильм Роланда Эммериха, в котором разгадывается тайна египетских пирамид называется «Звездные …»

• фильм «Седьмые … ада»

• фильм Майкла Чимино «… рая»

Место «охраны» апостола Петра

Также слово является ответом на вопросы:

 • Проходная в рай.
 • Рабочее место святого Петра.
 • Небесные створы.
 • Дверь в рай.
 • Триллер Романа Поланского с Джонни Деппом в главной роли «Девятые …».
 • Фантастический фильм Роланда Эммериха, в котором разгадывается тайна египетских пирамид называется «Звёздные …».
 • Двери, охраняемые архангелами.
 • Средние двери в церковном иконостасе, ведущие в алтарь.
 • Роман Агаты Кристи «… судьбы».
 • Фильм Витторио Де Сики «… неба».
 • Фильм Анджея Вайды «… Рая».
 • Фильм Майкла Чимино «… рая».
 • Ворота (устаревшее)
 • Парадный вход и в Рай, и в Ад
 • Последняя преграда на пути в рай
 • Поэтическое сооружение для входа в ад или рай, на которое барану заглядываться не положено
 • Средние двери в церковном иконостасе, ведущие в алтарь
 • Створка ада
 • Титул японского императора «микадо» переводят как «величественные …»
 • Двери рая
 • Дверь в рай
 • Фильм Майкла Чимино «… рая»
 • Триллер Романа Поланского с Джонни Деппом в главной роли «Девятые …»
 • Фантастический фильм Роланда Эммериха, в котором разгадывается тайна египетских пирамид называется «Звездные …»
 • Проходная в рай
 • Двери, охраняемые архангелами
 • Рабочее место святого Петра
 • Небесные створы
 • «девятые …», Депп
 • Створы в Рай
 • Двери в Рай
 • Створы на входе в Рай
 • «девятые …», Полански
 • Двери на входе в Рай
 • Двери, ведущие в Рай
 • Двери во дворце
 • Двери, ведущие на алтарь
 • И «Звездные», и «Девятые»
 • «звездные …» с Расселлом
 • Парадный райский вход
 • Дверь
 • Средние двери, ведущие в алтарь
 • Старорусское название ворот
 • Ворота в устах поэта
 • Фильм «Седьмые … ада»
 • «райское» название большой калитки
 • «калитка» в рай
 • Место службы апостола Петра
 • Устаревшее название ворот
 • Поэтизированные ворота
 • Старинное название обычных ворот
 • Вход в алтарь в рифму с тратой
 • Вход в рай
 • Большая калитка в устах поэта
 • Объект охраны архангелов
 • «калитка», охраняем апостолом Петром
 • Вход в рай или алтарь
 • Поэтизированный вход в рай
 • Вход в церковь
 • Старое название большой калитки
 • Большие двойные дворовые двери
 • Старин. название обычных ворот
 • Старое название входа в рай
 • Райская «калитка» в устах поэта
 • Анаграмма к слову «Варта»
 • Картинки к слову «Врата»

Петр (апостол)

Петр (апостол) Апостол Пётр (картина Рубенса)

Апо́стол Пётр (греч. Απόστολος Πέτρος; умер около 64 в Риме) в христианстве — один из двенадцати апостолов (учеников) Иисуса Христа. В католицизме традиционно считается первым папой Римским, хотя сам титул появился спустя несколько столетий.

Родился в Вифсаиде в семье простого рыбака Ионы. Первоначальное имя апостола было Симон (ивр. שמעון‎ — Шимон). Имя Пётр (Petrus, от греч. πέτρος — камень, скала) ему дал Иисус. Он был женат и работал рыбаком вместе со своим братом Андреем. Встретив Петра, Иисус сказал: «Идите за Мной, и Я вас сделаю ловцами человеков» (Мф.4:19).

Став апостолом Иисуса Христа, он сопутствовал ему во всех путях его земной жизни. Пётр был одним из любимых учеников Иисуса. На вопрос Иисуса ученикам, что они о нём думают, Пётр сказал, что он есть «Христос, сын Бога живого». В ответ Иисус произнёс:

Я говорю тебе: ты — Пётр, и на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют её; и дам тебе ключи Царства Небесного: и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах
(Мф.16:18-19)

По характеру Пётр был очень живой и вспыльчивый: именно он пожелал идти по воде, чтобы подойти к Иисусу и именно он отрубил ухо рабу первосвященника в Гефсиманском саду. В ночь после ареста Иисуса Пётр, как и предсказывал учитель, проявил слабость и, боясь навлечь на себя гонения, трижды отрёкся от него. Но позже Пётр искренне покаялся и был прощён Господом.

Был одним из трех (вместе с Иаковом и Иоанном) взят Иисусом на гору, где тот преобразился перед ними.

Пётр является автором двух Соборных посланий, вошедших в Новый Завет.

Караваджо, «Смерть апостола Петра»

Апостол в Деяниях и церковных преданиях

По вознесении Господа апостол Пётр проповедовал слово Божие в разных странах и при этом совершал великие чудеса — воскрешал мёртвых, исцелял больных и немощных, возглавил коллегию двенадцати апостолов. По преданию 25 лет занимал пост епископа Рима — с 43 по 67—68 гг.. Однако это предание является довольно поздним, и поэтому большинство современных исследователей полагает, что апостол Пётр прибыл в Рим в начале 60-х гг. I в.

Арестованный в 42 году по приказу Ирода Агриппы I, царя Иудеи, был заточен в тюрьму в Иерусалиме, откуда спустя несколько дней спасся, как о том повествуют Деяния Апостолов. В 49 году принимал участие в Апостольском соборе в Иерусалиме, на котором был согласован с другими апостолами, в том числе с апостолом Павлом из Тарса, вопрос о том, как следует поступать по отношению к язычникам, желающим вступить в христианские общины.

Антиохийская православная церковь (Римский Православный Патриархат Антиохии и всего Востока) ведёт патриархальный (епископальный) ряд от апостола Петра, который, по преданиям, вместе с апостолом Павлом, являются её основателями.

По преданию, во время гонения Нерона на христиан апостол Пётр был распят на перевёрнутом кресте в 64 году (по другой версии — в 67—68 гг.), вниз головой по его желанию, потому как считал себя недостойным умереть смертью своего Господа.

Воскрешение мёртвых апостолом

По мнению церкви апостол Пётр проповедовал с такой силой, что разом обращал ко Христу до пяти тысяч человек, исцелял безнадёжных больных, даже воскрешал умерших. Люди настолько почитали его, что выносили больных прямо на улицы, чтобы хоть тень апостола Петра осенила их. В Иоппии апостол Пётр воскресил умершую девицу Тафифу. Согласно описанию святого Симеона Метафраста апостол Пётр, проповедуя в Анкире Галатийской, воскресил умершего. В описании древнего церковного историка Егезиппа, а также в послании Маркелла Римлянина говорится о воскрешении апостолом Петром юноши царского рода в Риме. Мать юноши пригласила на погребение сына апостола Петра и Симона Волхва, прославленных в народе тем, что они воскрешали умерших. Для доказательства бесовства Симона Волхва, которого в Риме многие почитали как бога, апостол Пётр воскресил юношу на глазах многочисленного народа.

Собор святого Петра в Ватикане, построенный над вероятной могилой апостола Петра

Согласно христианскому преданию, древняя римская базилика Константина располагалась над местом захоронения апостола Петра. Позднее здесь же был построен ватиканский Собор святого Петра. С 1939 по 1949 год под собором проводились археологические раскопки, которые обнаружили остатки древнего римского кладбища. В 1952 году был опубликован подробный отчёт, свидетельствующий, что одна из могил этого кладбища особо почиталась уже в I—II веках. Дальнейшие работы проводились под руководством итальянского археолога Маргариты Гуардуччи. В 1964 году вышла её книга «Реликвии Святого Петра под исповедальней ватиканской базилики» (итал. Reliquie Di Pietro Sotto La Confossione della Basílica Vaticana), в которой вероятность, что именно в этой могиле был похоронен Пётр, расценивалась как весьма высокая. Под впечатлением археологических исследований папа Павел VI в 1968 году объявил, что, исходя из исследований учёных, можно полагать, что могила апостола найдена.

Однако некоторые учёные не согласились с точкой зрения папы.

«Исповедальня» апостола Петра (под полом место предполагаемого захоронения апостола)

Для истории католической церкви и Рима как места пребывания понтифика имеет значение толкование слова «трофей», поскольку некий священник, по имени Гай, живший в Риме во второй половине II века, писал, что «трофеи» апостола Петра остались в Ватикане, а «трофеи» Павла были преданы земле у дороги в Остию. На этом была построена теория, превратившаяся практически в догмат, о том, что Петр, первый папа римский, был похоронен в Ватикане. Сегодня толкователи признают, что слово «трофей» в данном контексте действительно вероятней всего означает — «то, что осталось от мучеников». Такие видные ученые, как Ренан и Гиньебер, долгое время считали, что слово «трофей» Петра означает «памятник» Петру. Вероятно также, что слово «тропеум» относится к стенам — постройке, которую возвели вокруг предполагаемого захоронения апостола.

Отрицание факта смерти и погребения Петра в Риме

Ряд критиков отмечает отсутствие каких-либо прямых упоминаний в Священном Писании о том, что Пётр посещал Рим. При этом о пребывании апостола в Риме пишут раннехристианские авторы: Ориген (III век), Лактанций (нач. IV века), Евсевий Кесарийский («Церковная история», 325 год).. Как отмечает шотландский исследователь Александр Хислоп, самое ранее упоминание о пребывании Петра в Риме датируется концом II века.

Довод о том, что Пётр не посещал Рим, строится на распределении апостолами мест своей проповеди. Сам Пётр утверждал, что писал свое первое послание из Вавилона (1Петр.5:13) и, по мнению ряда исследователей, он имел ввиду реальный город, а не иносказательное название Рима. Во дни Петра настоящий Вавилон ещё существовал. Кроме того, в Вавилоне была значительная иудейская община. Так как, по словам Павла (Гал.2:7-9) , Петру было вверено проповедование Благой Вести обрезанным иудеям, то исследователи предполагают, что он посетил Вавилон с этой целью.

Апостол Пётр почитается в православной и католической церквях. Установлен праздник святых Петра и Павла, как двух наиболее почитаемых апостолов, называемых первоверховными святыми апостолами за особо ревностное служение Господу и распространение веры Христовой. У православных праздник отмечается 12 июля (29 июня по старому стилю), у католиков — 29 июня. В большинстве христианских церквей, согласно церковному преданию, считается, что апостол Пётр был основателем Римской церкви (Католическая церковь почитает его как первого папу).

 1. Иероним Стридонский. О знаменитых мужах, гл. I
 2. http://www.radioteos.ru/news/12.07.2004/1
 3. Проповедь в праздник святых апостолов Петра и Павла
 4. свт. Димитрий Ростовский. Жития святых. Житие, подвиги и страдание ​святого славного и всехвального верховного апостола Петра
 5. «При проведении раскопок не было обнаружено никаких конкретных следов могилы под эдикулой; не может быть никакой уверенности и в том, что тело св. Петра было когда-либо возвращено палачами христианской общине для его захоронения. При нормальном развитии событий тело того, кто был чужестранцем (перегринус) и в глазах закона обычным преступником, скорее всего бросали в Тибр. …Более того, в то время не было такой заинтересованности в сохранении телесных останков, какая развилась позднее, когда угасла вера в надвигающийся конец света и начал зарождаться культ мучеников. Следовательно, вероятность того, что тело св. Петра не было возвращено для погребения, представляется вполне реальной» («Гробница св. Петра и ватиканские раскопки» , Джоселин Тойнби и Джон Уорд Перкинс) — Jocelyn Toynbee, John Ward Perkins. The Shrine of St. Peter and the Vatican Excavations. London; New York: Longmans, Green, 1956
 6. Вокруг Света. Гробница святого Петра
 7. 1 2 «Согласно Гал. 2, 9, Пётр, Иаков и Иоанн рукопожатием заключили соглашение с Павлом и Варнавою, что Павел и Варнава проводят свою деятельность среди язычников, а Пётр, Иаков и Иоанн — среди иудеев. Павел, который писал послание к церкви в Риме, в конце его приветствует двадцать семь лиц поименно, но среди них Петр не упоминается. Так же и во многих посланиях, которые он писал церквам и отдельным лицам, Пётр не упомянут ни одного раза». — Э. Франк «Традиционное христианство. Истина или заблуждение?»
 8. Путешествие св. ап. Петра в Рим и его мученическая смерть. Был ли он епископом Рима // Барсов М. Сборник статей по истолковательному и назидательному чтению деяний святых апостолов
 9. Евсевий Кесарийский. Церковная история
 10. «Упоминание о посещении Петром Рима основывается на довольно сомнительном произведении конца второго — начала третьего столетия под названием „Клементин“, где говорится о встрече Петра с Симоном Волхвом. Петр поставил под сомнение чародейские способности Симона и потребовал доказательств его сверхъестественных способностей. Тогда колдун взлетел в воздух, а Петр опустил его на землю, да так быстро, что колдун сломал ногу» — Александр Хислоп. «Два Вавилона»
 11. Болотов В. В. Распространение христианства: Главы из книги История древней Церкви
 12. На протяжении всего первого тысячелетия новой эры вавилонская община была сначала одним из важнейших, а затем и главным духовным центром еврейского народа: достаточно хотя бы упомянуть о Вавилонском Талмуде. — «…И ПОСЕЛИЛ ИХ В ХАЛАХЕ, И В ХАБОРЕ, ПРИ РЕКЕ ГОЗАН, И В ГОРОДАХ МИДИЙСКИХ» (II ЦАР., 17, 6)
 13. Михаил НОСОНОВСКИЙ (Бостон). Откуда происходят восточноевропейские евреи?
 14. Валерий Дымшиц. Евреи на территории бывшего Советского Союза: попытка этнографического наброска (сокращенный вариант)
 • На Викискладе есть медиафайлы по теме Апостол Пётр
 • Православные церкви и часовни в России, освященные во имя святых апостолов Петра и Павла
Предшественник:
епископ Рима
33 — 29 июня 64 (67)
Преемник:
Лин

Андрей | Варфоломей | Иаков Зеведеев | Иаков Алфеев | Иоанн | Иуда Искариот | Левий Матфей | Матфий | Пётр | Симон Кананит | Фаддей | Филипп | Фома

Папы римские

I век

Пётр • Лин • Клет • Климент I • Эварист

II век

Александр I • Сикст I • Телесфор • Гигин • Пий I • Аникет • Сотер • Элевтерий • Виктор I • Зефирин

III век

Каликст I • Урбан I • Понтиан • Антер • Фабиан • Корнелий • Луций I • Стефан I • Сикст II • Дионисий • Феликс I • Евтихий • Гай • Марцеллин

IV век

Марцелл I • Евсевий • Мильтиад • Сильвестр I • Марк • Юлий I • Либерий • Дамасий I • Сириций • Анастасий I

V век

Иннокентий I • Зосима • Бонифаций I • Целестин I • Сикст III • Лев I • Гиларий • Симплиций • Феликс III (II) • Геласий I • Анастасий II • Симмах

VI век

Гормизд • Иоанн I • Феликс IV (III) • Бонифаций II • Иоанн II • Агапит I • Сильверий • Вигилий • Пелагий I • Иоанн III • Бенедикт I • Пелагий II • Григорий I

VII век

Сабиниан • Бонифаций III • Бонифаций IV • Адеодат I • Бонифаций V • Гонорий I • Северин • Иоанн IV • Теодор I • Мартин I • Евгений I • Виталий • Адеодат II • Домн • Агафон • Лев II • Бенедикт II • Иоанн V • Конон • Сергий I

VIII век

Иоанн VI • Иоанн VII • Сизинний • Константин • Григорий II • Григорий III • Захарий • Стефан II • Стефан II (III) • Павел I • Стефан III (IV) • Адриан I • Лев III

IX век

Стефан IV (V) • Пасхалий I • Евгений II • Валентин • Григорий IV • Сергий II • Лев IV • Бенедикт III • Николай I • Адриан II • Иоанн VIII • Марин I • Адриан III • Стефан V (VI) • Формоз • Бонифаций VI • Стефан VI (VII) • Роман • Теодор II • Иоанн IX • Бенедикт IV

X век

Лев V • Сергий III • Анастасий III • Ландон • Иоанн X • Лев VI • Стефан VII (VIII) • Иоанн XI • Лев VII • Стефан VIII (IX) • Марин II • Агапит II • Иоанн XII • Лев VIII • Бенедикт V • Иоанн XIII • Бенедикт VI • Бенедикт VII • Иоанн XIV • Иоанн XV • Григорий V • Сильвестр II

XI век

Иоанн XVII • Иоанн XVIII • Сергий IV • Бенедикт VIII • Иоанн XIX • Бенедикт IX • Сильвестр III • Бенедикт IX • Григорий VI • Климент II • Бенедикт IX • Дамасий II • Лев IX • Виктор II • Стефан IX (X) • Николай II • Александр II • Григорий VII • Виктор III • Урбан II • Пасхалий II

XII век

Геласий II • Каликст II • Гонорий II • Иннокентий II • Целестин II • Луций II • Евгений III • Анастасий IV • Адриан IV • Александр III • Луций III • Урбан III • Григорий VIII • Климент III • Целестин III • Иннокентий III

XIII век

Гонорий III • Григорий IX • Целестин IV • Иннокентий IV • Александр IV • Урбан IV • Климент IV • Григорий X • Иннокентий V • Адриан V • Иоанн XXI • Николай III • Мартин IV • Гонорий IV • Николай IV • Целестин V • Бонифаций VIII

XIV век

Бенедикт XI • Климент V • Иоанн XXII • Бенедикт XII • Климент VI • Иннокентий VI • Урбан V • Григорий XI • Урбан VI • Бонифаций IX

XV век

Иннокентий VII • Григорий XII • Мартин V • Евгений IV • Николай V • Каликст III • Пий II • Павел II • Сикст IV • Иннокентий VIII • Александр VI

XVI век

Пий III • Юлий II • Лев X • Адриан VI • Климент VII • Павел III • Юлий III • Марцелл II • Павел IV • Пий IV • Пий V • Григорий XIII • Сикст V • Урбан VII • Григорий XIV • Иннокентий IX • Климент VIII

XVII век

Лев XI • Павел V • Григорий XV • Урбан VIII • Иннокентий X • Александр VII • Климент IX • Климент X • Иннокентий XI • Александр VIII • Иннокентий XII • Климент XI

XVIII век

Иннокентий XIII • Бенедикт XIII • Климент XII • Бенедикт XIV • Климент XIII • Климент XIV • Пий VI • Пий VII

XIX век

Лев XII • Пий VIII • Григорий XVI • Пий IX • Лев XIII

XX век

Пий X • Бенедикт XV • Пий XI • Пий XII • Иоанн XXIII • Павел VI • Иоанн Павел I • Иоанн Павел II

XXI век

Бенедикт XVI

Список римских пап разбит по векам (исходя из даты начала понтификата)

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *