Когда праздник троицы

Православный Церковный календарь

Прослушать: preload=»none»>

Кондак 1

Пред­ве́ч­ный Ца­рю́ ве­ко́в и Го́с­по­ди, всея́ тва́­ри ви́­ди­мыя и неви́димыя Соде́телю, Ему́­же, в Тро́­ице Свя­те́й сла́вимому Бо́­гу, вся́ко коле́но покланя́ется не­бе́с­ных, зем­ны́х и пре­ис­по́д­них: те́м­же и мы, я́ко креще́ннии в Трисвято́е и́мя Твое́, а́ще и недосто́йнии, хва­ле́б­ное сие́ дерза́ем при­нес­ти́ Те­бе́ пе́­ние: Ты же, я́ко Тво­ре́ц, Промысли́тель и Судия́ наш, вонми́ гла́су раб Тво­и́х, и не отста́ви ми́­лос­ти Твоея́ от нас, да из глу­би­ны́ ду­ши́ вы́­ну зо­ве́м Ти: Свят, Свят, Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, по­ми́­луй ны, па́дшее со­зда́­ние Твое́, И́ме­не ра́­ди Свя­та́­го Тво­его́!

Икос 1

Арха́нгели и А́нгели, Нача́ла и Вла́сти, Престо́ли и Госпо́дствия, пред­стоя́­ще самому́ Пре­сто́­лу Сла́­вы Твоея́, не довле́ют изрещи́ ве­ли́­чия соверше́нств Тво­и́х: многоочи́тии же Херуви́ми и шестокрила́тии Серафи́ми, закрыва́юще ли́­ца своя́, то́­чию с тре́петом и лю­бо́­вию взыва́ют друг ко дру́гу: Свят, Свят, Свят Гос­по́дь Савао́ф! Нам у́бо, и́же прах и пе́пел ес­мы, кольми́ па́­че удо́бее люби́ти молча́ние: но, да не толи́ких щед­ро́т, в созда́нии и искупле́нии на нас излия́нных, непа́мятливы яви́мся и неблагода́рни, подража́юще го́рнему сла­во­сло́­вию, с ве́­рою и лю­бо́­вию взы­ва́­ем: Свят, Свят, Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, неисповеди́мая соверше́нств Вы­со­то́ и неизсле́димая та́­ин Пучи́но! Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, везде́ сый и вся ис­пол­ня́­яй, Еди́ный и То́йжде вчера́, днесь и во ве́­ки! Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, вся моги́й, нарица́яй не су́щая я́ко су́щая, низводя́й да́же до а́да и па́­ки возводя́й! Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, испыту́яй серд­ца́ и утро́бы челове́ческия, исчита́яй зве́зды и всем им име­на́ нарица́яй! Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, Его́­же вси путие́ и́стинны и все судьбы́ оправда́ны вку́­пе и вожделе́нны! Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, отдая́ гре­хи́ отце́в на ча́­да, ми́луяй же и награжда́яй в ро́ды ро­до́в! Свят, Свят, Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, по­ми́­луй ны, па́дшее со­зда́­ние Твое́, И́ме­не ра́­ди Свя­та́­го Тво­его́!

Кондак 2

Ви́­дев Тя Иса́иа на Престо́ле высо́це и превознесе́нне, гла­го́­ла­ше: о, окая́нный аз, я́ко че­ло­ве́к сый и нечи́сты устне́ имы́й, и Го́с­по­да Савао́фа ви́дех очи́­ма мои́ма! Ег­да́ же угль горя́щий, носи́мый от А́н­ге­ла, прикосну́ся усто́м его́, чи́сте восхваля́ше Те­бе́ От­ца́, и Сы́­на, и Свя­та́­го Ду́­ха, Еди́­на­го Бо́­га. Попали́ у́бо, о, Пре­свя­та́я Тро́­ице, огне́м Бо­же­ства́ Тво­его́ те́рние и на́­ших мно́гих беззако́ний, да чи́стым се́рд­цем возопие́м Те­бе́: Алли­лу́иа!

Икос 2

Ра́­зум не­ура­зу­ме́н­ный ра­зу­ме́­ти ищя́ ве­ли́­кий во проро́цех Моисе́й, гла­го́­ла­ше: яви́ мне лице́ Твое́, да разу́мно ви́жду Тя! Ты же к не­му́: за́дняя Моя́ у́зриши, лице́ же Мое́ не яви́тся те­бе́: не бо у́зрит че­ло­ве́к лице́ Мое́ и жив бу́дет. Нам же, а́ще и недосто́йным, бла­го­во­ли́л еси́ яви́­ти Се­бе́ в лице́ Единоро́днаго Сы́­на Тво­его́: те́м­же бла­го­да́р­не во­пи­е́м: Свят, Свят, Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, Серафи́мов пламенногоря́щая лю­бы́ и Херуви́мов вы́­ну све­тя́­щая пре­му́д­ро­сте! Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, Не­бе́с­ных Престо́лов превы́шний Ца­рю́ и преми́рных Госпо́дствий всеи́стинный Го́с­по­ди! Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, Вы́ш­них Сил не­по­бе­ди́­мая Кре́­пос­те и Го́рних Власте́й всемогу́щий Власти́телю! Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, Арха́нгелов всера́достное благове́стие и А́н­ге­лов неумолка́ющая про́поведь! Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, разу́мных Нача́л верхо́вное Всенача́ло, и всех про́­чих не­бе́с­ных чино́в дер­жа́в­ный повели́телю; Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, Еди́н име́яй безсме́ртие и жи­вы́й во Све́­те Не­при­сту́п­нем, со из­бра́н­ны­ми же Тво­и́ми, я́ко со дру́ги, ли­це́м к ли­цу́ бесе́дуяй! Свят, Свят, Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, по­ми́­луй ны, па́дшее со­зда́­ние Твое́, И́мене ра́­ди Свя­та́­го Тво­его́!

Кондак 3

Си́­лою не­из­ре­че́н­наго могу́щества Тво­его́ вся содержи́ши, Сло́­вом неизсле́димыя Пре­му́д­ро­сти Твоея́ вся стро́иши, Ду́­хом уст Тво­и́х вся живи́ши и ра́дуеши, о, Трисо́лнечне Вседе́телю! Изме́рил еси́ не́­бо дла́­нию и зе́м­лю пя́дию, но́сиши и пита́еши всю тварь, вся по и́мени призыва́еши, и несть моги́й утаи́тися власти́тельныя десни́цы и взо́ра Тво­его́: се­го́ ра́­ди со все́­ми вы́шними и ни́жними си́лами, со уми­ле́­нием при­па́­даю­ще, зо­ве́м Ти: Алли­лу́иа!

Икос 3

Име́яй вся́­кое со­зда́­ние рабо́тно повеле́нию Тво­ему́, всю́ду явля́еши следы́ Про́мысла и неизче́тных соверше́нств Тво­и́х: те́м­же неви́димая Твоя́ и присносу́щную Си́­лу и Бо­жест­во́, творе́ньми помышля́ема, ви́­дя­ще, со удивле́нием и ра́­дос­тию зо­ве́м: Свят, Свят, Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, власти́тельный Соде́телю ви́­ди­мых и не­ви́­ди­мых, и любвеоби́льный Строи́­те­лю настоя́щих и гряду́щих! Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, от четы́рех стихи́й соста́вивый тварь и четы́рьми времены́ круг ле́та венча́вый! Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, повеле́вый со́лн­цу свети́ти во дни, и луне́ со зве́здами просвеща́ти нощь! Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, изводя́й ве́тры от сокро́вищ, одева́яй не́­бо о́блаки, и посыла́яй дождь и ро́су в прохлажде́ние зно́я! Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, препоясу́яй хо́лмы ра́­дос­тию и до́лы ве­се́­ли­ем, украша́яй кри́ны се́льныя и венча́яй поля́ кла́сами! Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, посыла́яй пи́щу птенце́м вра́новым, напая́яй вся зве́­ри се́льныя, и полага́яй щед­ро́­ты Своя́ на всех де́­лех Сво­и́х! Свят, Свят, Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, по­ми́­луй ны, па́дшее со­зда́­ние Твое́, И́мене ра́­ди Свя­та́­го Тво­его́!

Кондак 4

Бу́­рю внутрь име́я душепа́губныя е́реси, вторы́й Иу́да, А́рий безу́мный, отве́ржеся Те­бе́ Сы́­на Бо́­жия, Еди́­на­го от Пребоже́ственныя Тро́ицы бы­ти; мы же а́ще и и́но лице́ О́тчее, и́но Сыно́внее, и́но Свя­та́­го Ду́­ха гла­го́­лем: но О́тчее, Сыно́внее и Свя­та́­го Ду́­ха Еди́но Бо­жест­во́, ра́вну си́­лу, соприсносу́щно вели́чество, се́рд­цем и устны́ ис­по­ве́­ду­ем, и я́ко Трисо́лнечным све́­том в купе́ли креще́ния озаре́ннии, Отцу́, и Сы́­ну, и Свя­то́­му Ду́ху, Еди́­но­му Бо́­гу покланя́емся, зо­ву́­ще: Алли­лу́иа!

Икос 4

Слы́­шав­ше па́стырие и учи́телие Свя­ты́я Це́рк­ви А́рия, я́ко лю́таго зве́ря, вто́ргшася в слове́сное Хрис­то́­во ста́­до, и восхища́юща о́в­цы от и́с­тин­на­го испове́дания пра­во­сла́вныя ве́­ры, соше́дшеся в Нике́и на со­бо́­ре, Бо́­га, а не тварь, Хри­ста́ испове́даша, и ра́вна Отцу́ Сы́­на и Свя­та́­го Ду́­ха чту́ще, громогла́сне возгласи́ша: Свят, Свят, Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, Бо́­же О́т­че, Бо́­же Сы́­не, Бо́­же Ду́ше Свя­ты́й, Еди́ный И́с­тин­ный Бо́­же, а не три бо́зи! Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, несозда́нный О́т­че, несозда́нный Сы́­не, несозда́нный Ду́ше Свя­ты́й, Еди́не вку́­пе несозда́нне, а не три осо́бь несозда́нны! Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, Оте́ц ражда́яй предве́чно Сы́­на, Сын ражда́емый безле́тно от От­ца́, Дух Свя­ты́й из Не­го́ же от век происходя́й, но не ражда́яся! Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, Оте́ц, воззва́вый нас от небытия́, Сын, искупи́вый нас па́дших Кресто́м Сво­и́м, Дух Свя­ты́й, освяща́яй и животворя́й всех Свое́ю бла­го­да́­тию! Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, в ду́хе, душе́ и те́ле на́­шем трехча́стную ски́нию на вселе́ние Свое́ основа́ти благоволи́вый, и всеконе́чне грехо́м разру́шитися ей в нас не попусти́вый! Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, зна́­ме­ние Триипоста́снаго Существа́ Сво­его́ на всех де́­лех рук Сво­и́х, в ми́­ре ви́димом и неви́димом, по­ло­жи́­вый! Свят, Свят, Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, по­ми́­луй ны, па́дшее со­зда́­ние Твое́, И́мене ра́­ди Свя­та́­го Тво­его́!

Кондак 5

Пребезнача́льная и Вседе́тельная Тро́­ице, созда́в нас по о́б­ра­зу и по подо́бию Тво­ему́, запове́дала еси́ твори́ти уго́дная пред То­бо́ю: мы же, окая́ннии, злу́ю во́лю на́­шу возлюби́вше, обе́­ты креще́ния отверго́хом, о́б­раз Твой помрачи́хом; ны́­не же па́­ки к Те­бе́ при­бе­га́­ем и мо́­лим­ся, по­да́ждь нам бла­го­да́ть Твою́, исхи́ти нас из ру­ки́ враг, ви́­ди­мых и не­ви́­ди­мых, и спа­си́ ны, и́ми­же ве́­си судьба́ми, да во ве́­ки ве­ко́в зо­ве́м Те­бе́: Алли­лу́иа!

Икос 5

Ви́­дя ра́­зум превосходя́щая соверше́нства Твоя́ и не­из­ре­че́н­ная благодея́ния к бе́дным сына́м Ада́млим (в Тя бо, Триеди́наго Бо́­га и́стинно ве́руяй, ме́ртвый ду́­хом оживля́ется, оскверне́нный со́вестию очища́ется, поги́бший спаса́ется), благода́рным умо́м, благода́рным се́рд­цем, бла­го­да́р­ны­ми ус­ты́, от Те­бе́ созда́нными, прекло́ньше коле́на, гла­го́­лем: Свят, Свят, Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, в Триипоста́сном Сове́те Тво­е́м по­ло­жи́­вый сотвори́ти че­ло­ве́­ка, и в те́­ло его́, от пе́рсти взя́тое, дыха́ние жи́зней из уст Тво­и́х вдохну́вый! Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, о́б­ра­зом и подо́бием Тво­и́м в лице́ Ада́ма всех нас почты́й, и рая́ сла́дости на­сле́д­ни­ки учини́вый! Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, ра́­зу­мом пре­вы́­ше всего́ ви́димаго вознесы́й нас, и тварь всю до́льнюю под но́зе на́ши покори́вый! Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, дре́­во жи́з­ни в пи́щу нам да­ро­ва́­вый и да́ром без­сме́р­тия ны обогати́вый! Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, преслу́шавших за́поведь пра­ро­ди́­те­лей на́­ших и по грехопаде́нии не оста́вивый, но на упова́нии спа­се́­ния пря́­мо Еде́ма всели́вый! Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, изведы́й и нас из чре́ва ма́­те­ре на́шея и бла­го­да́­тию Ева́нгелия, по рожде́нии, освяти́вый! Свят, Свят, Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, по­ми́­луй ны, па́дшее со­зда́­ние Твое́, И́ме­не ра́­ди Свя­та́­го Тво­его́!

Кондак 6

Про­по­ве́д­ник пра́в­ды и ревни́тель Свя­та́­го и́мени Тво­его́, Илиа́ досточу́дный, воззва́н от А́н­ге­ла, ста в го­ре́ Хори́ве: бысть же дух кре́пок, низлага́яй го́ры, бысть трус ве́­лий и огнь паля́щ, но не в сих Тя ви́де, и по огни́ глас хла́да то́нка, и та́­мо Гос­по́дь; покры́в у́бо лице́ ми́лотию, с ве­се́­ли­ем и стра́­хом взыва́ше: Алли­лу́иа!

Икос 6

Возсия́л еси́ в про­све­ще́­ние все­му́ ми́­ру сия́ние Трисве́тлаго Бо­же­ства́ Тво­его́, отгна́л еси́ вся и́дольская заблужде́ния, Триипоста́сный Бо́­же и Го́с­по­ди; весь же род челове́ческий от до́лгия тмы язы́чества в чу́д­ный свет Ева́нгелия приве́л еси́, и́м­же озаре́ннии, сла́­вим вседержа́вный Про́мысл Твой о нас, зо­ву́­ще: Свят, Свят, Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, до кон­ца́ растле́нную грехо́м тварь вода́ми пото́пными потреби́вый и в лице́ Но́я обнови́вый весь род челове́чь! Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, отлучи́вый от­ца́ ве́рующих Авраа́ма от смеше́ния язы́к и в пото́мстве его́ и́стинную Це́р­ковь основа́вый! Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, изведы́й лю́­ди Своя́ из Еги́пта, препита́вый их ма́нною в пусты́не и введы́й в зе́м­лю, кипя́щую ме́дом и мле́­ком! Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, воздви́гий Дави́да, испо́лнивый Ду́­хом Сво­и́м про­ро́­ки и те́ми среди́ Изра́иля ве́­ру в обетова́ннаго Искупи́теля сохрани́вый! Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, пле́ном Вавило́нским согре́шшыя лю́­ди Своя́ наказа́вый и, по сконча́нии его́, па́­ки Иерусали́му возгради́тися повеле́вый! Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, Маккаве́и в ве́­ре и преда́ниих оте́ческих непоколеби́мыми до сме́р­ти показа́вый, и Це́р­ковь подзако́нную, я́ко неве́сту, до прише́ствия возлю́бленнаго Жениха́, це́лу со­блю­ды́й! Свят, Свят, Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, по­ми́­луй ны, па́дшее со­зда́­ние Твое́, И́мене ра́­ди Свя­та́­го Тво­его́!

Кондак 7

Хо­тя́ прояви́ти ве­ли́­чие люб­ве́ и ми­ло­се́р­дия Тво­его́ к па́дшему ро́ду челове́ческому, ег­да́ при­и́де кончи́на ле́та, посла́л еси́ Единоро́днаго Сы́­на Тво­его́, ражда́ема от Жены́, быва́ема под зако́ном, да подзако́нныя искупи́т, И́же, пожи́в на зем­ли́ я́ко че­ло­ве́к и искупи́в ны Кресто́м Сво­и́м, вознесе́ся на не́­бо, от­ню́­ду­же, ис­пол­ня́­яй обетова́ние, низпосла́ нам Пре­свя­та́­го Ду́­ха Сво­его́, да зо­ве́м вси: Алли­лу́иа!

Икос 7

Ди́в­ное во­и́с­тин­ну и но́вое показа́л еси́ чу́­до, ди́вный в высо́ких, Го́с­по­ди, ег­да́ по низпосла́нии Пре­свя­та́­го Ду́­ха на избра́нныя ученики́ и апо́с­то­лы, изве́л еси́ их на про́поведь все­му́ ми́­ру, да возвестя́т вели́кое и́мя Пре­свя­ты́я Тро́ицы и пленя́т вся язы́ки в послуша́ние ве́­ры: тем же, чудя́­щеся си́­ле и де́йствию богодухнове́нных сло­ве́с их, с ра́­дос­тию зо­ве́м: Свят, Свят, Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, избра́вый немощна́я, худоро́дная и бу́ия ми́­ра, да посрамя́т кре́пкия, сла́вныя и прему́дрыя! Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, воодушеви́вый безчи́сленныя со́нмы му́­че­ни­ков, да тма́ми му­че́­ний и смерте́й запечатле́ют и́с­ти­ну Ева́нгелия и си́­лу бла­го­да́­ти Хри­сто́­вой! Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, се́рд­це равноапо́стольнаго Константи́на зна́мением Крес­та́ преклони́вый, и тем ко­не́ц лю́тым гоне́нием на хри­сти­а́н по­ло­жи́­вый! Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, седмию́ Вселе́нскими Собо́ры бо­го­но́с­ных оте́ц, я́ко седмию́ столпы́, Це́р­ковь огради́вши и ерети́ческим треволне́нием непристу́пну сотвори́вый! Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, богому́дрым учи́телем и вели́ким подви́жником бла­го­че́с­тия, я́ко пресве́тлым зве́здам на тве́р­ди Це́рк­ви, возсия́ти да­ро­ва́­вый! Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, и вла­ды́­ку зем­ли́ Рос­си́й­ския Влади́мира к све́­ту и́с­тин­ныя ве́­ры наста́вивый, и тем всю стра­ну́ на́­шу от пре́­лес­ти мно­го­бо́­жия свободи́вый! Свят, Свят, Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, по­ми́­луй ны, па́дшее со­зда́­ние Твое́, И́ме­не ра́­ди Свя­та́­го Тво­его́!

Кондак 8

Стра́н­но и чу́дно у ду́ба Мамври́йска уз­ре́в Тя Авраа́м во о́б­ра­зе трие́х муже́й, а́ки к еди́­но­му бесе́доваше, глаго́ля: Го́с­по­ди, а́ще обрето́х бла­го­да́ть пред То­бо́ю, не мини́ раба́ Тво­его́! Трие́м у́бо, в Трие́х я́вльшихся ему́ Ли́цех, Отцу́, и Сы́­ну, и Свя­то́­му Ду́ху, Еди́­но­му же в существе́ Бо́­гу, до зем­ли́ поклони́ся, зо­вы́й: Алли­лу́иа!

Икос 8

Весь еси́ везде́ и всег­да́, не то́­чию могу́ществом неизче́тныя си́­лы Твоея́, но и бога́тством вседе́тельнаго про­мыш­ле́­ния Тво­его́ о вся́цем созда́нии Тво­е́м: нам же, я́ко­же ре­че́ Сын Твой, и власи́ главни́и вси изочте́ни суть у Те­бе́, да ни еди́н из них паде́т без во́ли Твоея́: те́м­же, упова́юще на Про́мысл Твой, со дерз­но­ве­ни­ем и лю­бо́­вию зо­ве́м: Свят, Свят, Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, благоволи́вый все­му́ ро́ду челове́ческому раздели́тися на племена́ и язы́ки, и коему́ждо их ме́сто и вре́­мя жи́тельства указа́вый! Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, И́м­же ца́рие ца́рствуют и си́льнии пи́шут пра́вду, соблюда́яй избра́нных Сво­и́х, я́ко зени́цу о́ка! Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, от Него́же исхо́дит вся́ка прему́дрость и ра́­зум, вся́ка кре́­пость и си́­ла, вся́ко здра́­вие и ле́пота! Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, наводя́й и отъе́мляй бра́­ни, венча́яй по­бе́­дою пра́вое ору́­жие, непра́вое же, посреде́ са́мых побе́д, предопределя́яй к сокруше́нию! Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, дая́й зна́­ме­ния на не­бе­си́ и на зем­ли́, посыла́яй огнь, я́зву и глад на лю́­ди, да не до кон­ца́ заблудя́т от путе́й Тво­и́х! Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, вознося́й смире́нныя от зем­ли́, е́же посади́ти со кня́зи лю­де́й Сво­и́х, и низлага́яй го́рдыя, я́ко не обрести́ся ме́сту их! Свят, Свят, Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, по­ми́­луй ны, па́дшее со­зда́­ние Твое́, И́ме­не ра́­ди Свя­та́­го Тво­его́!

Кондак 9

Вся́­кое ес­тес­тво́, го­ре́ и ни́зу, непреста́нно сла́­вит Тя, предве́чнаго Творца́ и Бо́­га: на не­бе­си́ еди́ни, Свят, Свят, Свят, день и нощь взыва́ют, друзи́и же вен­цы́ своя́ к подно́жию ног Тво­и́х полага́ют: на зем­ли́ же со все́ю тва́рию мы, я́ко укра́шеннии о́б­ра­зом присносу́щныя Твоея́ сла́­вы, к Те­бе́ мо́­лим­ся и от Те­бе́ ве­ли́­кия и бо­га́­тыя ми́­лос­ти ча́ем, зо­ву́­ще: Алли­лу́иа!

Икос 9

Ве­ти́я мно­го­ве­ща́н­ныя, а́ще и мно́­го тружда́ются мы́слию во испыта́нии, о Та́инстве Пре­свя­ты́я Тро́ицы, но не мо́гут ра­зу­ме́­ти, ка́­ко естество́м Еди́н есть Бог, в Трие́х же соверше́нных Ли́цех: мы же ве́­ру­ем то́­чию се­му́ и ис­по­ве́­ду­ем, ка́коже, не испыту́ем, и неизче́тная благодея́ния к нам коего́ждо из Трие́х Бо­же́ст­вен­ных Лиц до́б­ре ве́­ду­ще, с ве́­рою и благодаре́нием зо­ве́м: Свят, Свят, Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, пра́ведным судо́м Тво­и́м всем нам в зе́м­лю, от нея́же взя́ты ес­мы, возврати́тися, и па́­ки в день воскресе́ния из нея́ воста́ти по­ло­жи́­вый! Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, со́лн­цу, луне́ и зве́здам не́­ког­да поме́ркнути. земле́ и все­му́, е́же на ней, огне́м преобрази́тися предопредели́вый, да вме́с­то их яви́тся не́­бо но́во и земля́ нова́, в ни́х­же пра́вда живе́т! Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, уста́вивый день, во́ньже предста́нут на суд вся племена́ и язы́цы, да восприи́мет ки́йждо по дело́м сво­и́м! Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, име́яй в день воздая́ния рещи́ пра́ведным: прииди́те благослове́ннии От­ца́ Мо­его́, и насле́дуйте Ца́рст­вие, угото́ванное вам от сложе́ния ми́­ра! Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, от Не­го́ же нераска́яннии гре́шницы услы́шат тог­да́ со стра́­хом: отъиди́те от Ме­не́ прокля́тии во огнь ве́чный, угото́ванный диа́волу и а́ггелом его́! Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, обеща́вый Це́р­ковь Свою́ до кон­ца́ ми́­ра непоколеби́му со­блюс­ти́, во е́же неодоле́нней бы­ти ей и от врат а́до­вых! Свят, Свят, Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, по­ми́­луй ны, па́дшее со­зда́­ние Твое́, И́ме­не ра́­ди Свя­та́­го Тво­его́!

Кондак 10

Спас­ти́ хо­тя́ мир, яви́­ла­ся еси́ на Иорда́нстей реце́, Пре­свя­та́я и Пребоже́ственная Тро́­ице: Оте́ц во гла́се с не́­ба, свиде́тельствуяй о возлю́бленнем Сы́­не, Сын во о́б­ра­зе че­ло­ве́­чес­тем, прие́мляй Креще́ние от раба́, Дух Свя­ты́й, сходя́й на Креща́емаго в ви́де голуби́не: те́м­же во и́мя Еди́­на­го Бо́­га, в Три же Ли­ца́, От­ца́, Сы́­на и Свя­та́­го Ду́­ха, научи́хомся просвеща́ти Креще́нием вся́­ка­го гряду́щаго в мир че­ло­ве́­ка, зо­ву́­ще: Алли­лу́иа!

Икос 10

Ца­рю́ Пре­ве́ч­ный, сия́яй со́лн­це Свое́ на благи́я и злы́я, пра́ведныя любя́й, гре́ш­ныя же ми́луяй, скве́рну ду­ше́в­ную и теле́сную на́­шу омы́й, оби́­тель Свою́ в нас, а́ще и не­до­сто́й­ных рабе́х Тво­и́х, сотвори́ти благоволи́, потреби́ нечи́стая на́­ша помышле́ния, изгла́ди неподо́бная дея́ния, напра́ви язы́к гла­го́­ла­ти благоуго́дная пред То­бо́ю, да чи́стым се́рд­цем и устны́ со уми­ле́­нием зо­ве́м: Свят, Свят, Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, о Не́м­же апо́стольский лик я́ве глаго́лет, к Не­му́ же проро́ческий собо́р вы́­ну взира́ет! Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, Его́ же полк му́ченический боголе́пно испове́дует, и пре­по­до́б­ных во́инство Пре­свя­то́е и́мя славосло́вит! Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, о Нем же пусты́нников мно́­жест­во при́с­но воздыха́ет, от Не­го́ же по́ст­ни­ков по́д­ви­ги венча́ются! Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, Ему́ же свя­ти́­те­ли и па́стыри бла­го­да́р­ствен­ное при­но́­сят пе́­ние, И́м­же вселе́нстии учи́тели во спа­се́­ние на́­ше богому́дрствуют! Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, при­ими́ мольбу́ о нас и предста́тельство всех свя­ты́х, па́­че же простира́ющую к Те­бе́ о нас ру́­це Своя́, Де́ву Пречи́стую! Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, огради́ нас свя­ты́­ми Тво­и́ми А́н­ге­лы, и от­же­ни́ от нас ду­хо́в зло́бы поднебе́сных! Свят, Свят, Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, по­ми́­луй ны, па́дшее со­зда́­ние Твое́, И́ме­не ра́­ди Свя­та́­го Тво­его́!

Кондак 11

Пе́­ние вся́­кое изнемога́ет, тща́щееся при­нес­ти́ до́лжное благодаре́ние Те­бе́ о всех и за вся, в Тро́­ице сла́вимому Бо́­гу: не обрета́ется бо ни ра́­зу­ма, могу́ща сраспростре́тися мы́слию ко мно́жеству щед­ро́т Тво­и́х на нас, ни сло́ва, во е́же досто́йне изрещи́ я: оба́­че за вся, на́­ми ви́димая и нам подае́мая, бу́­ди Те­бе́, Пре­свя­та́я Тро́­ице, благодаре́ние от нас, честь и сла́­ва, яковы́ же Ты Сама́ Тво­его́ вели́чества досто́йны и Те­бе́ уго́дны ве́­си: мы же, покланя́ющеся Те­бе́, со смире́нием и лю­бо́­вию зо­ве́м: Алли­лу́иа!

Икос 11

Я́ко све­то­по­да́­тель­на Тя во обетова́ниих Тво­и́х све­ти́ль­ни­ка, су́щым нам во тме неве́дения о бу́дущем жре́бии на́­шем я́вльшася, бла­го­да́р­не испове́дующе и поне́ еди́­на­го из блаже́нств, Единоро́дным Сы́­ном Тво­и́м возвеще́нных, улу­чи­ти жела́юще, всеуми́льно с ве́­рою во­пи­е́м: Свят, Свят, Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, уго­то́­ва­вый избра́нным Сво­и́м бла́га, и́хже о́ко не ви́де, у́хо не слы́­ша, и я́же на се́рд­це челове́ку не взыдо́ша! Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, Его́ же вси чи́стии се́рд­цем у́зрят, я́ко­же есть, и позна́ют, я́ко­же от Не­го́ са́ми позна́ни суть! Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, в Не́м­же вси а́лчущии и жа́ж­ду­щии пра́в­ды обрету́т, николи́же оскудева́ющее насыще́ние! Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, от Не­го́ же миротво́рцы, я́ко подража́тели вся умиротвори́вшаго Единоро́днаго Сы́­на Тво­его́, возлю́бленными сына́ми нареку́тся! Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, у Не­го́ же кро́тцые насле́дят зе́м­лю, и ни́щии ду́­хом улучат неконча́емое Ца́рст­вие! Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, обеща́вый ве́чное поми́лование ми́лующым, и без­ко­не́ч­ное ра́­до­ва­ние пла́чущым! Свят, Свят, Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, по­ми́­луй ны, па́дшее со­зда́­ние Твое́, И́ме­не ра́­ди Свя­та́­го Тво­его́!

Кондак 12

Бла­го­да́ть Твою́ всеси́льную по­да́ждь нам, Пре­свя­та́я Тро́­ице: при­ими́ ис­по­ве́­да­ние гре­хо́в на́­ших пред вели́чеством сла́­вы Твоея́, при́­зри на воздыха́ния на́­ша, низпосли́ нам ду́­ха умиле́ния и щед­ро́т, да, очище́ннии ду­ше́ю и се́рд­цем, спо­до́­бим­ся не­осуж­де́н­но зва́ти к Те­бе́ на зем­ли́, я́ко­же взыва́ют А́нгели на не­бе­си́: Алли­лу́иа!

Икос 12

Пою́­ще Твое́ всечеловеколю́бное смотре́ние, сла́­вим Тя вси, Пребезнача́льная Тро́­ице, ве́­ру­ем во Еди́­на­го Бо́­га От­ца́, Бо́­га Сы́­на и Бо́­га Ду́­ха Свя­та́­го, ино́го, ра́­зве Те­бе́, Го́с­по­да не ве́­мы, к Те­бе́ припа́даем и Те­бе́ мо́­лим­ся, во­пию́­ще: Свят, Свят, Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, бу́­ди нам во спа­се́­ние, да не убои́мся никоего́же зла, и в за­щи­ще­́ние жи­во­та́ на́­ше­го, да не устраши́мся никоего́же вра­га́! Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, гре́ш­ныя ка́ющыяся спаса́яй, спа­си́ у́бо и нас многогре́шных! Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, умножа́яй всем ми́­лость Твою́, умно́жи ю и на нас, и по­ми́­луй ны, я́ко не́мощни ес­мы! Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, продолжи́ нам век к по­кая­нию и не осу­ди́ нас на посече́ние с смоко́вницею безпло́дною! Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, из­ба́­ви ны ис­ку­ше́­ний, от ми́­ра, пло́­ти и диа́вола на­ходя́­щих, и укре­пи́ в ве́­ре и любви́ к Те­бе́! Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, спо­до́­би ны ли­це́м к ли­цу́ узре́ти Тя, и вни́ти в све́тлый черто́г Твой на брак А́гнчий! Свят, Свят, Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, по­ми́­луй ны, па́дшее со­зда́­ние Твое́, И́ме­не ра́­ди Свя­та́­го Тво­его́!

Кондак 13

О, Пре­свя­та́я, Животворя́щая, Нераздели́мая и Вседе́тельная Тро́­ице, О́т­че, Сы́­не и Ду́ше Свя­ты́й, Еди́не и́с­тин­ный Бо́­же и Тво́р­че наш! Ны́нешнее на́­ше прие́мши благодаре́ние, низпосли́ нам бла­го­да́ть и си́­лу от вы­со­ты́ Свя­та́­го Пре­сто́­ла Тво­его́, да, попра́вше вся плотски́я по́хоти, во вся́ком бла­го­че́с­тии и чис­то­те́ по­жи­вем до кон­ца́ дней на́­ших, вы́­ну восхваля́юще Пре­свя­то́е И́мя Твое́ и зо­ву́­ще: Алли­лу́иа!

Этот кондак читается трижды, затем икос 1 и кондак 1.

Мо­ли́т­ва ко Пресвяте́й Тро́­ице

Пре­свя­та́я Тро́ице, Единосу́щная Держа́во, всех бла­ги́х Вина́, что воздади́м Те­бе́ за вся, я́же воздала́ еси́ нам, гре́ш­ным и недосто́йным, пре́ж­де, не́­же на свет произъидо́хом, за вся, я́же воздае́ши коему́ждо нас по вся дни и я́же угото́вала еси́ нам в ве­це гряду́щем? Подоба́ше у́бо за толи́кия благодея́ния и щед­ро́­ты благодари́ти Тя не сло­ве­сы́ то́­чию, но па́­че де́лы, храня́ще и исполня́юще за́поведи Твоя́: мы же, стра­сте́м на́­шим и злым обы́чаем вне́мше, в безчи́сленныя от ю́нос­ти низверго́хомся гре­хи́ и без­за­ко́­ния. Се­го́ ра́­ди, я́ко нечи́стым и оскверне́нным, не то́­чию пред трисве́тлое Лице́ Твое́ безсту́дно яви́тися, но ни­же́ И́мене Тво­его́ Пре­свя­та́­го изрещи́ довле́яше нам, а́ще бы не Ты Сама́ благоизво́лила, во отра́ду на́­шу возвести́ти, я́ко чи́стыя и пра́ведныя лю́биши, гре́ш­ни­ки ка́ю­щия­ся ми́луеши и благоутро́бне прие́млеши. При́­зри у́бо, о, Пребоже́ственная Тро́­ице, с вы­со­ты́ Свя­ты́я Сла́­вы Твоея́ на нас, многогре́шных, и благо́е произволе́ние на́­ше вме́с­то бла­ги́х дел при­ими́: и по­да́ждь нам ду́­ха и́с­тин­на­го покая́ния, да возненави́девше вся́кий грех, в чис­то­те́ и пра́вде, до кон­ца́ дней на́­ших по­жи­вем, творя́ще пресвяту́ю во́лю Твою́ и сла́­вя­ще чи́с­ты­ми по́мыслы и благи́ми дея́ньми сладча́йшее и ве­ли­ко­ле́­пое И́мя Твое́. Ами́нь.

День Святой Троицы

Эта статья — о церковном праздновании. О славянской обрядности см. Троицын день. Запрос «Сошествие Святого Духа» перенаправляется сюда; см. также другие значения. Запрос «Пятидесятница» перенаправляется сюда; о иудейском празднике см. Шавуот.

День Святой Троицы


Эль Греко. «Пятидесятница»

Тип

христианский, в ряде стран государственный

Иначе

Неделя святыя Пентикостии, Пятидесятница, Троицын день, Троица

Установлен

в честь сошествия на апостолов Святого Духа в 50-й день по Пасхе

Отмечается

большинством христиан мира

Дата

50-й день (8-е воскресенье) по Пасхе, 10-й день по Вознесению

В 2018 году

20 мая (католицизм)
14 мая (27 мая) (православие)

В 2019 году

9 июня (католицизм)
3 июня (16 июня) (православие)

В 2020 году

31 мая (католицизм)
25 мая (7 июня) (православие)

Празднование

богослужения, фестивали, народные гулянья

Связан с

Пасхой и Днём Святого Духа

День Святой Троицы на Викискладе

День Свято́й Тро́ицы (сокр. Троица), Троицын день, Пятидеся́тница (греч. Πεντηκοστή), Неде́ля Святой Пятидеся́тницы, (греч. Κυριακή της ἁγίας Πεντηκοστής), иногда Духов день — один из главных христианских праздников.

Православные церкви празднуют День Святой Троицы в воскресенье в день Пятидесятницы — 50-й день после Пасхи (Пасха — 1-й день). Праздник входит в число двунадесятых праздников.

В западнохристианской традиции в этот день празднуют Пятидесятницу, или сошествие Святого Духа на апостолов, а собственно День Святой Троицы празднуют в следующее воскресенье (57-й день после Пасхи).

В Новом Завете

Сошествие Святого Духа на апостолов в день Пятидесятницы (Шавуот) описано в Деяниях святых апостолов (Деян. 2:1-18). В пятидесятый день после Воскресения Иисуса Христа (десятый день после Его вознесения) апостолы находились в Сионской горнице в Иерусалиме, «…внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святаго, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать» (Деян. 2:2-4).

В этот день в городе по случаю праздника находились иудеи из разных городов и стран. Услышав шум, они собрались перед домом, где находились апостолы, и так как «каждый слышал их говорящих его наречием» (Деян. 2:6), все пришли в изумление. Некоторые из них насмехались над апостолами и «говорили: они напились сладкого вина» (Деян. 2:13). В ответ на такую реакцию:

Петр же, став с одиннадцатью, возвысил голос свой и возгласил им: мужи Иудейские, и все живущие в Иерусалиме! сие да будет вам известно, и внимайте словам моим: они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий час дня; но это есть предреченное пророком Иоилем: И будет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши; и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут. И на рабов Моих и на рабынь Моих в те дни излию от Духа Моего, и будут пророчествовать.

Название и толкование

Своё первое название праздник получил в честь сошествия Святого Духа на апостолов, которое им обещал Иисус Христос перед Своим вознесением на небеса. Сошествие Святого Духа указало на тройственность Бога. Что пишет по этому поводу Иоанн Златоуст:

„И наполнил весь дом“. Бурное дыхание было как бы купелью водною; а огонь служит знаком именно обилия и силы. Этого никогда не случалось с пророками; так было только теперь — с апостолами; а с пророками — иначе. Например, Иезекиилю дается свиток книжный, и он съедает то, что должен был говорить: „и было“, говорит он, „в устах моих сладко, как мед“ (Иез. 3:3). Или еще: рука Божия касается языка другого пророка (Иер. 1:9). А здесь (все делает) сам Дух Святой и таким образом является равночестным Отцу и Сыну

В день Пятидесятницы, по мнению епископа Александра (Милеанта), была образована вселенская апостольская Церковь (Деян. 2:41-47).

В Новом Завете прямо не упоминается, что Богоматерь была вместе с апостолами при сошествии Святого Духа. Традиция её присутствия на иконописных изображениях этого события основана на указании в Деяниях апостолов, что после Вознесения ученики Иисуса «единодушно пребывали в молитве и молении, с некоторыми женами и Мариею, Матерью Иисуса, и с братьями Его» (Деян. 1:14). По этому поводу епископ Иннокентий (Борисов) пишет: «Могла ли в момент прихода Святого Духа не присутствовать та, что зачала и родила через Его посредство?».

Богослужение

В православии

Троица (икона Андрея Рублёва, начало XV века)

Название в богослужебных книгах: «Неде́ля святы́я Пентико́стии» (церк.-слав. Нєдѣ́лѧ свѧты́ѧ Пєнтико́стїи, греч. Κυριακή της ἁγίας Πεντηκοστής) В этот день в православных храмах совершается одна из наиболее торжественных и красивых служб в году. Накануне, в субботу вечером служится праздничное всенощное бдение, на Великой вечерни которого читается три паремии: первая из них рассказывает о том, как Святой Дух сходил на праведников в Ветхом завете (Чис. 11:16-17 + Чис. 11:24-29), вторая (Иоил. 2:23-32) и третья (Иез. 36:24-28) паремии, по вере Православной церкви, являются пророчествами о сошествии Святого Духа на апостолов в Пятидесятницу; впервые после Великого поста поётся на стиховне знаменитая стихира шестого гласа Царю небесный, которая повторяется ещё дважды после этого на утрене всенощного бдения; начиная с этого дня молитва Царю небесный становится первой молитвой обычного начала как церковных, так и домашних молитв. На утрене служится полиелей и читается Евангелие от Иоанна, 65-е зачало (Ин. 20:19-23); на утрени поются два канона этого праздника: первый написан Космой Маюмским, второй Иоанном Дамаскиным. В сам праздник служится праздничная литургия, на которой читается Апостол, 3-е зачало (Деян. 2:1-11) и читается составное Евангелие от Иоанна, 27-е зачало (Ин. 7:37-52 + Ин. 8:12). После литургии служится девятый час и великая вечерня, на которой поются стихиры, прославляющие сошествие Святого Духа, во время вечерни трижды молящиеся во главе со священником совершают коленопреклонение — встают на колени, а священник читает семь молитв (первый и второй раз коленопреклонения иерей читает по две молитвы, а третий раз — три молитвы) о Церкви, о спасении всех молящихся и о упокоении душ всех усопших (в том числе и «во аде держимых») — этим завершается послепасхальный период, во время которого в храмах не совершается коленопреклонений и земных поклонов.

Тропарь, кондак и задостойник в Неделю святой Пятидесятницы

На греческом На церковнославянском (транслитерация) На русском
Тропарь праздника, глас 8 (Ἦχος πλ. δ’) Εὐλογητὸς εἶ, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ πανσόφους τοὺς ἁλιεῖς ἀναδείξας, καταπέμψας αὐτοῖς τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον, καὶ δι’ αὐτῶν τὴν οἰκουμένην σαγηνεύσας, φιλάνθρωπε, δόξα σοι. Благослове́н еси́, Христе́ Бо́же наш, и́же прему́дры ловцы́ явле́й, ниспосла́в им Ду́ха Свята́го, и те́ми уловле́й вселе́нную: Человеколю́бче, сла́ва Тебе́ Благословен Ты, Христе Боже наш, явивший премудрыми рыбаков, ниспослав им Духа Святого и через них уловивший вселенную. Человеколюбец, слава Тебе!
Кондак праздника, глас 8 (Ἦχος πλ. δ’) Ὅτε καταβὰς τὰς γλώσσας συνέχεε, διεμέριζεν ἔθνη ὁ Ὕψιστος· ὅτε τοῦ πυρὸς τὰς γλώσσας διένειμεν, εἰς ἑνότητα πάντας ἐκάλεσε, καὶ συμφώνως δοξάζομεν τὸ πανάγιον Πνεῦμα. Егда́ снизше́д язы́ки слия́, разделя́ше язы́ки Вы́шний, егда́ же о́гненныя язы́ки раздая́ше, в соедине́ние вся призва́, и согла́сно сла́вим Всесвята́го Ду́ха. Когда сошел Всевышний и языки смешал, Он этим разделял народы; когда же огненные языки раздал, Он к единению всех призвал, и мы согласно славим Всесвятого Духа.
Задостойник праздника, глас 4 (Ἦχος δ’) «Χαίροις Ἄνασσα, μητροπάρθενον κλέος. Ἄπαν γὰρ εὐδίνητον εὔλαλον στόμα. Ῥητρεῦον, οὐ σθένει σε μέλπειν ἀξίως. Ἰλιγγιᾷ δὲ νοῦς ἅπας σου τὸν τόκον Νοεῖν ὅθεν σε συμφώνως δοξάζομεν» Ра́дуйся, Цари́це, матероде́вственная сла́во, вся́ка бо удобообраща́тельная благоглаго́ливая уста́ вити́йствовати не мо́гут, Тебе́ пе́ти досто́йно, изумева́ет же ум всяк Твое́ Рождество́ разуме́ти. Те́мже Тя согла́сно сла́вим. Радуйся, Царица, матерям и девам слава! Ибо никакие подвижные красноречивые уста, ораторствуя, не могут Тебя воспевать достойно; изнемогает и всякий ум, стремясь постигнуть рождение от Тебя Христа; потому мы Тебя согласно славим.

По русской традиции, пол храма (и домов верующих) в этот день устилается свежескошенной травой, иконы украшаются берёзовыми ветвями, а цвет облачений — зелёный, изображающий животворящую и обновляющую силу Святого Духа (в других православных Церквах употребляются также облачения белого и золотого цветов). На следующий день, в понедельник отмечается День Святого Духа.

В католицизме

Основная статья: День Святой Троицы (римский обряд)

В Католической церкви и в лютеранстве празднование Пятидесятницы (Сошествия Святого Духа) и дня Святой Троицы разделено, день Святой Троицы отмечается в следующее воскресенье за Пятидесятницей. В католической традиции праздник сошествия Святого Духа открывает так называемый «цикл Пятидесятницы». В него входят:

 • День Святой Троицы (воскресенье, 7 день по Пятидесятнице)
 • Праздник Тела и Крови Христовых (четверг, 11 день по Пятидесятнице)
 • Праздник Пресвятого Сердца Иисуса (пятница, 19 день по Пятидесятнице)
 • Праздник Непорочного Сердца Девы Марии (суббота, 20 день по Пятидесятнице)

Праздники сошествия Святого Духа и день Святой Троицы имеют в римском литургическом календаре высший статус — торжества. Цвета облачения священников в день Пятидесятницы — красные, в напоминание об «огненных языках», сошедших на апостолов; а в день Святой Троицы — белые, как и в другие великие праздники. В день сошествия Святого Духа служится две мессы по различному чину — месса навечерия (в субботу вечером) и месса днём (в воскресенье днём).

Боже, тайной сегодняшнего праздника Ты освящаешь Церковь Твою, в которую призваны все народы. Ниспошли всему миру обильные дары Духа Святого и соверши в сердцах верующих те чудеса, которые Ты сотворил в начале проповеди Евангелия. Через Господа нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, который с Тобою живёт и царствует в единстве Святого Духа, Бог, во веки веков

— Коллекта мессы днём праздника Пятидесятницы

В некоторых восточноевропейских странах (Польша, Белоруссия) и в католических храмах России также существует традиция украшать храм ветвями деревьев (берёзы).

Иконография

Подробнее по этой теме см. Православная иконография Троицы.

Сошествие Святого Духа
(Евангелие Рабулы, VI век)
Купол Сошествия Святого Духа собора св. Марка в Венеции.
Огненные языки исходят от этимасии с голубем; ниже апостолов между окнами изображены представители разных народов
Сошествие Святого Духа
(икона из Святодуховского храма Новодевичьего монастыря, XVIII век)

Развитие иконографии праздника начинается с VI века, его изображения появляются в лицевых Евангелиях (Евангелие Рабулы), мозаиках и фресках. Традиционно изображается Сионская горница, в которой согласно книге Апостольских деяний собрались апостолы. В их руки помещают книги, свитки или придают их пальцам благословляющий жест (исторически являющийся жестом оратора или проповедника).

Традиционными персонажами сцены сошествия Святого Духа являются:

 • 12 апостолов, причём место Иуды Искариота обычно занимает не Матфий, а Павел;
 • иногда — Богородица (известна уже по миниатюрам VI века, затем исчезает в восточной традиции (сохраняясь в западной) и вновь появляется на иконах с XVII века).

Пустое место между Петром и Павлом (в композициях без Богородицы) напоминает о присутствии духа отсутствующего на этой второй «Тайной вечери» Иисуса Христа. Апостолы, как правило, располагаются подковообразно, что также близко иконографически к «Христу между учителями». Эту же композицию, связанную с переносом на плоскость традиционного изображения Сошествия в куполе храма, будут повторять изображения Вселенских соборов, поскольку их задача — выражать идею соборности, общности, отчётливым образом выраженную здесь.

«Сошествие Святого Духа на апостолов». Архиепископская мастерская в Великом Новгороде. Рубеж XV—XVI веков.

В верхней части иконы обычно изображаются лучи света или пламени. Этот нисходящий огонь — основанный на библейском описании (Деян. 2:3) способ изображения сошествия Святого Духа, наряду с которым, особенно в западной традиции, может использоваться образ опускающегося голубя, перенесённый из описания Крещения Господня.

В нижней части, внутри подковообразной композиции оставлено тёмное пространство, обозначающее первый этаж дома в Иерусалиме, под горницей, где произошло событие. Оно может оставаться не заполненным, ассоциируясь таким образом с пустой гробницей Христа и будущим воскресением мёртвых либо с миром, ещё не просвещённым апостольской проповедью Евангелия. На средневековых миниатюрах здесь обычно изображались (вслед за подкупольными композициями) толпы народа из разных стран, бывшие свидетелями сошествия Святого Духа. Позже их сменяет (изредка изображается вместе с ними) фигура царя с двенадцатью малыми свитками на полотне. Существует трактовка этого образа как царя Давида, чьё пророчество о воскресении Христовом цитировал апостол Пётр в своей проповеди (Деян. 2) и чья могила, как считается, расположена на первом этаже под сионской горницей. Менее распространены толкования его как пророка Иоиля, также цитируемого Петром, Адама, отпавшего Иуды (ср. Деян. 1:16) или Иисуса Христа в образе Ветхого Денми, пребывающего со своими учениками до скончания века.

Современная греческая икона Пятидесятницы.
На первом этаже показаны представители разных народов на празднике в Иерусалиме, во врезке — Давид и Иоиль с текстами цитируемых Петром пророчеств.

Традиционным, хотя и поздним толкованием является понимание царя как образа народа, к которому обращена евангельская проповедь и который представлен правителем. В руках царь держит растянутое покрывало, на котором уложено 12 свитков, — они символизируют апостольскую проповедь (либо, по другому толкованию, совокупность народов империи). В связи с этим толкованием рядом с фигурой стала помещаться греческая надпись κόσμος — «мир», по которой образ царя получил наименование «Царь-Космос».

По мнению философа Евгения Трубецкого образ царя на иконе символизирует Космос (Вселенную). В своей работе «Умозрение в красках» он писал:

…внизу в подземелье, под сводом томится пленник — «царь космос» в короне; а в верхнем этаже иконы изображена Пятидесятница: огненные языки нисходят на апостолов, сидящих на престолах во храме. Из самого противоположения Пятидесятницы космосу царю видно, что храм, где восседают апостолы, понимается как новый мир и новое царство: это — тот космический идеал, который должен вывести из плена действительный космос; чтобы дать в себе место этому царственному узнику, которого надлежит освободить, храм должен совпасть со вселенной: он должен включить в себя не только новое небо, но и новую землю. И огненные языки над апостолами ясно показывают, как понимается та сила, которая должна произвести этот космический переворот.

Данная трактовка, основанная на расширенном толковании греческого слова «κόσμος», встречается и у ряда искусствоведов. В церковной среде используется понятие Царь-Космос, но в значении мира (Вселенной), без трактовок, свойственных светской философии.

Народные традиции

В Италии, в память о чуде схождения огненных языков, было принято разбрасывать лепестки роз с потолка церквей, в связи с чем этот праздник на Сицилии и в других местах Италии называлась Pasqua rosatum (Пасха роз). Другое итальянское название, Pasqua rossa, произошло от красного цвета священнических одежд Троицы.

Во Франции во время богослужения было принято дуть в трубы, в воспоминание звука сильного ветра, который сопровождал сошествие Святого Духа.

На северо-западе Англии в Троицу (иногда на Духову пятницу после Троицы) проводились церковные и часовенные шествия, так называемые «Духовские прогулки» (англ. Whit Walks). Как правило, в этих шествиях участвовали духовые оркестры и хоры; девочки были одеты в белое. Традиционно проводились «Духовские ярмарки» (иногда называемые «Троицкими элями»). С Троицей были связаны традиции варить пиво, танцевать мореску, устраивать сырные гонки и турниры лучников.

Согласно финской поговорке, если не найти себе пару до Троицы, весь следующий год останешься одиноким.

В славянской народной традиции день называется Троицей или Троицыным днём и отмечается как праздник либо один день (воскресенье), либо три дня (с воскресенья по вторник), а в целом период троицких праздников включает Преполовение, Вознесение, Семик, предшествующую Троице неделю, саму троицкую неделю, отдельные дни недели, следующей за троицкой, которые празднуются во избежание засухи или града или как поминки по нечистым покойникам (прежде всего четверг), а также Петровское заговенье. Троица завершает весенний цикл, и по прошествии следующего за ней Петровского поста начинается новый — летний сезон.

Подробнее по этой теме см. Троицын день. См. также: Майское дерево

Пятидесятница на разных языках

От греч. Πεντηκοστή «Пятидесятница»
Латынь лат. Pentecoste (аналогично в большинстве западноевропейских языков)
Старославянский ст.‑слав. Пентикостія, Пятидесятница
Болгарский Петдесетница
Немецкий Pfingsten
Шведский Pingst
Словенский Binkošti (заимствовано из немецкого)
Венгерский Pünkösd (заимствовано из немецкого)
От лат. Rosālia, Pascha rosata «Праздник роз, розовая Пасха»
Итальянский Pasqua rosatum, Pasqua rossa
Неаполитанский Pasca rusata
Греческий греч. Ρουσάλια
Румынский Rusalii
Албанский Rrëshajët, rrushajët
Древнерусский др.-рус. Рѹсалиѩ
От ст.‑слав. Троица
Русский Троица, Троицын день
Словацкий Turíce
Вепсский Stroicanpäiv
Мокшанский Тройця
Марийский Тройчын
Удмуртский Трочинь
От «Дух»
Сербский Духови
Хорватский Duhovi
Македонский Духовден
Амхарский Päracliṭos — от греч. παράκλητος «Утешитель (эпитет Святого Духа)»
От «Белое воскресенье» (по цвету одежд катехуменов)
Английский Whitsun — от White Sunday
Валлийский Sulgwyn — от (Dydd) Sul «воскресенье» + gwyn «белый, святой, благословенный»
Фарерский Hvítusunna
Исландский Hvitasunnu-dagr

Другое
Финский Helluntai — от др.-сканд. hælgho dagher «святые дни»
Латышский Vasarsvētki «летний праздник»
Чешский Letnice
Осетинский Кæрдæгхæссæн «перенос травы»

> См. также

День Святой Троицы на Викискладе

 • Православная иконография Троицы

Примечания

 1. Печатнов, 2015, с. 89.
 2. 1 2 Триодь Цветная
 3. Настольная книга священнослужителя. Том 4. — Триоди постная и цветная — Святая Троица. Пятидесятница — Глава 2. Неделя Святой Пятидесятницы. День Святой Троицы. — C. 474.
 4. 1 2 ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΑΡΙΟΝ (недоступная ссылка)
 5. Катовiч, Крук, 2009, с. 105.
 6. 1 2 Агапкина, 2012, с. 320.
 7. Иоанн Златоуст. Толкования на книгу Деяний святых апостол. Беседа 4.
 8. епископ Александр (Милеант) «Праздник Святой Троицы — день сошествия Святого Духа на Апостолов» День рождения Церкви. Архивная копия от 2 июня 2015 на Wayback Machine
 9. Дмитрий Марченко. «Рокерская коза» на православных иконах, или Что важно помнить о жестах в иконографии Архивная копия от 12 мая 2013 на Wayback Machine
 10. 1 2 3 А.Моисеенков Иконография праздника Пятидесятницы. Как сошествие Святого Духа на апостолов изображалось в разные эпохи
 11. Alfredo Tradigo. Icons and Saints of the Eastern Orthodox Church. Getty Publications, 2006. С. 151. (англ.)
 12. Символизирующие апостольское свидетельство «до края земли» варвары и кинокефалы на армянской миниатюре XIII века
 13. Створка грузинского складня XVI в.
 14. Иконография изображения «Сошествие Святого Духа на апостолов»
 15. Ерминия Дионисия Фурноаграфиота
 16. Сошествие Святого Духа на апостолов (Пятидесятница, Троица)
 17. Кн. Е. Трубецкой. Умозрение в красках
 18. Игнашина Е. В., Комарова Ю. Б. Русская икона XI—XIX веков в собрании Новгородского музея. Путеводитель по экспозиции. — М.: Северный паломник, 2004. — С. 98.
 19. Протоиерей Николай Погребняк. Рождение Церкви Христовой. Заметки об иконографии Сошествия Духа Святого на апостолов (недоступная ссылка) // Московские епархиальные ведомости. 2003. № 4—5.
 20. 1 2 Holweck F. Pentecost (Whitsunday) // The Catholic Encyclopedia. Vol. 15. New York: Robert Appleton Company, 1912.
 21. Whit Friday: Whit Walks Архивная копия от 9 мая 2008 на Wayback Machine
 22. ‘Feasts and Festivals’: 23 May: Whitsun Ales

Что означает праздник Святой Троицы у христиан

Священное значение праздника тесно связано с его предысторией. Сошествие Святого Духа было обещано еще Христом, который называл его Утешителем. Почему же понадобилось утешать людей?

Все очень просто. Спаситель умер, но воскрес на 3 день, и в честь этого мы отмечаем Светлую Пасху. Однако спустя 40 дней он вознесся на небо – ушел обратно к своему Отцу, поскольку земная миссия уже была выполнена.

А что же верующие, последователи Христа, его ученики, ставшие впоследствии апостолами евангельской веры? Они как будто осиротели, ведь Господь, хотя и воскрес, но все же покинул их.

Прошло совсем немного времени, всего лишь 10 дней (не лет, не десятилетий и не веков!), и произошло исполнение обещания – на учеников сошел Святой Дух в виде язычков неугасимого пламени.

Но что обозначает праздник Святой Троицы для нас? Интересно, что даже спустя 20 столетий актуальность тех событий не утрачена: скорее, наоборот.

С приходом Духа наступает особый период истории человечества – благодатное время. Теперь каждый человек, даже самая грешная душа, может прийти к Господу, попросить его о прощении искренней молитвой, и получить просимое.

Дух Святой – это наш Утешитель, и к тому же он является третьим лицом Троицы. Вот и получается, что именно с его приходом на землю триединый Бог раскрылся во всей своей полноте.

Отец создал небо и землю, Сын спас грешное человечество ценой собственной жизни, а Дух и сегодня остается с нами для поддержания наших душевных сил.

Что значит Троица у православных: комментарий священнослужителя

Представители церкви дают примерно те же самые ответы на вопрос, что означает праздник Троица в христианстве. Традиционно священнослужители рассказывают об истории, случившейся почти 2000 лет тому назад (как Святой Дух сошел на учеников Христа).

Священники также подчеркивают, что Дух является незримой силой, которая всегда находится рядом с верующим человеком. Благодаря ему мы можем не только получить просимое в молитве. Мы способны делать и добрые дела – помогать людям, учить их и вдохновлять, особенно в тех ситуациях, где они уже опустили руки и потеряли всякую надежду.

Дух Святой – Утешитель, Учитель, он олицетворяет силу Божью. Более того: Дух – это и есть сам Бог, его третье лицо. Поэтому не будет никакой ошибки сказать, что Господь всегда рядом с нами, ведь Святой Дух до сих пор находится на земле.

И на вопрос о том, что символизирует праздник Троицы, можно ответить и так: он обозначает наше единство с Богом. А выражается это в том, что мы всегда можем обратиться к нему за прощением и помощью и непременно будем услышаны.

Вот почему Троица – это не менее светлый и важный праздник, чем Пасха или, например, Рождество. И отмечать его нужно в любом доме не только с почтением, но и с большой радостью – тем солнечным чувством, которое особенно часто приходит к нам весной и летом.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *